Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2013

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2013. godinu

OBLAST NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX
br.
1 TUNEL "STAMBOLČIĆ" JP "PUTEVI RS"             BANJA LUKA UGOVOR BR.03-345-7209/08 od 26.11.2008. Ugovor br. 03-345-4935/11 od 07.10.2011.  ( nas br. 1317/11 od 07.10.2011.
2 IZGRADNJA MAHOVLJANSKE PETLJE "OHL ŽS"a.s.Brno - Češka Ugovor -  Njihov broj : 0012-10-160-001 od 08.06.2010. ( naš 709/10 od 08.06.2010.  
Ugovor o podisporuci  - Njihov broj : 0012-10-160-002 od 08.06.2010. ( naš 08.06.2010.  
3 NASTAVAK IZGRADNJE LOKALNOG PUTA RATKOAC - TRLICE U DUŽINI 345,25 MZ ŠNJEGOTINA DONJA , IZGRADNJA PUTA U NASELJU DRAGOJEVIĆI L=110 I IZGRADNJA ŠKOLSKOG IGRALIŠTA  U MZ ŠNJEGOTINA SREDNJA OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-48/12 OD 20.06.2012.  ( 58.209,16) Aneks .01/1-404-48-1/12 od 27.11.2012.(37.072,12)
4 Izvođenje radova na izgradnji ulica Srpskih boraca i Mladena Dokića i nastavak izgradnje puta Ravna Gora - Skatavica OPŠTINA  ČELINAC Ugovor br.01/1-404-67/12 od 20.08.2012. (36.214,54) Aneks .01/1-404-67-1/12 od 30.11.2012.(15.966,94)
5 IZVOĐENJE  RADOVA NA
NA IZGRADNJI VANJSKOG UREĐENJA I SOKLENOG ZIDA OGRADE POSLOVNO-SKLADIŠNOG KRUGA U TRNU
EKO BEL d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 985/12 od 14.08.2012.  
6 Rekonstrukcija asfaltiranog šumskog kamionskog puta "Bukovica" G.Podgradci - baraka Bukovica u PJ "Kozara-Vrbaška" ŠU G.Podgradci ŠG "Gradiška" Gradiška JP "ŠUME" RS Ugovor BR.02-3791/12  od 05.10.2012.  
7 IZVOĐENJE  RADOVA NA
NA IZGRADNJI VANJSKOG UREĐENJA HALE
"DIS & A" d.o.o. Laktaši Ugovor br. 1307/12 od 11.10.2012.(68.882,70) Anex 1307-1/12 od 05.09.2012.(26.624,29)
8 IZVOĐENJE II FAZE  RADOVA NA IZGRADNJI TERMINALA ZA AUTOBUSE U KLAŠNICAMA OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-30/13 od 02.04.2013 I Anex od 17.07.2013  
9 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VANJSKOG UREĐENJA OKO POSLOVNOG OBJEKTA U BANJA LUCI DACOM TRADE d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 442/13 od 22.04.2013.  
10 IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PLATOA UNION FOODS d.o.o. Laktaši Ugovor br. 441/13 od 22.04.2013.  
11 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU OKO POSLOVNOG OBJEKTA "OMORIKA" KOTOR VAROŠ SLADABONI  d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 457/13 od 24.04.2013.  
12 IZRADA  PLATOA U OBODNIKU "AMAZON ŠUME" Ugovor br. 473-1/13 od 30.04.2013.  
13 IZRADA  PLATOA ISPRED OBJEKTA NA TUNJICAMA "NORA PLAST" Ugovor br. 449-1/13 od 23.04.2013.  
14 IZRADA  PLATOA U KOTOR VAROŠU "EFM" KOTOR VAROŠ Ugovor br. 429-1/13 od17.04.2013.  
15 Izvođenje radova na izradi platoa SZR "MIKIĆ" u Trnu "TEKTON" d.o.o.Banja Luka Ugovor br. 514-1/13 od 08.05.2013.  
16 IZRADA PRILAZNOG PUTA  U ALEKSANDROVCU "JAKSCHE PLASTIČNA TEHNIKA" LAKTAŠI Ugovor br. 548/13 od 21.05.2013.  
17 RADOVI NA SANACIJI SAOBRAĆAJNICE OD MAGISTRALNOG PUTA M-16 PREMA STADIONU OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br. 02-022-114/13 od 14.06.2013.  
18 IZRADA PRILAZNOG PLATOA I DVORIŠTA U GLAMOČANIMA PR "GLAMKOM" GLAMOČANI Ugovor 567/13 od 24.05.2013.  
19 IZGRADNJA PUTNO - PRUŽNOG PRELAZA U VIJAČANIMA GORNJIM OPŠTINA  ČELINAC Ugovor br.01/1-404-67/12 od 20.08.2012.  
20 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI PRILAZA I ROVA U TRNU "ELIM" VELIKO BLAŠKO Ugovor br. 801/13 od 10.07.2013.  
21 ASFALTERSKI RADOVI ULICA MIRE ALEČKOVIĆ U BANJA LUCI "MILOŠ IMPEX" d.o.o Banja Luka Ugovor br. 825/13 od 23.07.2013.  
22 IZVOĐENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI DIONICE PUTA U NASELJU ZABRĐE - CENTAR, OPŠTINA K.VAROŠ MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA RS Ugovor br.18.04-360-112-2/13 od 06.09.2013.  
23 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNIH PUTEVA NA PRILAZU OBJEKTIMA "SAM KOMERC"d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 953/13 od 14.08.2013.  
24 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRISTUPNIH PUTEVA NA PRILAZU OBJEKTIMA DARKO STANČEVIĆ Vl. Javni prevoznik  Banja Luka Ugovor br. 954/13 od 14.08.2013.  
25 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ULICA U MZ ORAHOVA , OPŠTINA GRADIŠKA OPŠTINA GRADISKA Ugovor br. 1168/13 od 30.09.2013.  
26 IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA U KRUGU PREDUZEĆA U TRNU "HANDY PET" d.o.o. Trn Laktaši Ugovor br.1239/13 od 15.10.2013.  
27 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFATLIRANJU PUTA "VENDOM" d.o.o.  Laktaši Ugovor br.1345/13 od 01.11.2013.  
28 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFATLIRANJU PARKINGA "ARTING INVEST" d.o.o. GRADIŠKA Ugovor br.1315/13 od 30.10.2013.  
29 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFATLIRANJU U KRUGU PREDUZEĆA "LETRIKA" d.o.o. Laktaši Ugovor br.1371/13 od 06.11.2013.  
30 IZVOĐENJE RADOVA NA  IZGRADNJI PRISTUPNOG PUTA U VELIKOM BLAŠKU "ELIM" d.o.o. Laktaši Ugovor br.1369/13 od 08.11.2013.  
31 REKONSTRUKCIJA MAKADAMSKOG DIJELA SKLADIŠNOG PROSTORA "PEŠTAN" d.o.o. Banja Luka Ugovor br.1305/13 od 02.11.2013.  
32 IZVOĐENJE  RADOVA NA
NA IZGRADNJI VANJSKOG UREĐENJA  U DUBICI
"EKO BEL" Ugovor br.1156-1/13 od 30.09.2013.  
33 IZVOĐENJE RADOVA NA  ASFALTIRANJU ISPRED NESTRO PUMPE LAUŠ EPI d.o.o.Gradiška Ugovor br.1392/13 od 15.11.2013.  
OBLAST HIDROGRADNJA
1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U UL.NENADA KOSTIĆA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 2270/07  19.12.07.  
         
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS"             BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-3042/12 od 25.06.2012.Ugovor br. 693-1/12 od 25.06.2012 Ugovor br. 741/13 od 01.07.2013
2 IZVOĐENJE RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA                                NABAVKA BROJ: 20-404-134/08 GRAD BANJA LUKA ugovor  br. 12-G-2050/08 od 24.06.2008  
3 ZIMSKA SLUŽBA                                 za Lot 5 za 2011/2012 i 2012/2013  (šesto gradsko područje: Sime Pandurevića, Franca Fuberta i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni  br. 12-G-2610/11 od 02.11.2011.( 318.776,42) Ugovor br.12-G-2276/12 od 25.10.2012. nas datum 17.10.2012 BR.1427-3/11
4 ZIMSKA SLUŽBA                                 za Lot 6 za 2011/2012 i 2012/2013  (prvo seosko područje: MZ Borkovići , Gornja Piskavica, Piskavica i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni  br. 12-G-2609/11 od 02.11.2011.( 183.084,96) Ugovor br.12-G-2278/12 od 26.10.2012. nas datum 17.10.2012 BR.1428-3/11
5 ZIMSKA SLUŽBA                                 za Lot 8 za 2011/2012 i 2012/2013  (peto seosko područje: MZ Dragočaj, Zalužani, Prijakovci  i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni  br. 12-G-2607/11 od 02.11.2011.( 202.581,96) Ugovor br. 12-G-2277/12 od 25.10.2012. (nas br.1430-2/11 od 17.10.2012.)
6 ZIMSKA SLUŽBA                                 za Lot 9 za 2011/2012 i 2012/2013  (sedmo seosko područje: MZ Bronzani Majdan , Stratinska  i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni  br. 12-G-2605/11 od 02.11.2011.( 190.431,00) Ugovor br.12-G-2273/12 od 25.10.2012. nas datum 17.10.2012 BR.1431-3/11
7 ODRŽAVANJE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA   (na četiri godine do 30.04.2017.) GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br.12-G-1846/13 od 26.06.2013.(4.126.592,00)(Naš br.663/13 od 14.06.2013. Ugovor br.12-G-1909/13 od 04.07.2013.(Naš br.717/13 od 26.06.2013.
SVEUKUPNO ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
         
OBLAST VISOKOGRADNJA
1 I FAZA  - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, DOGRADNJI , NADOGRADNJI I PROMJENI NAMJENE POSTOJEĆEG OBJEKTA U FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U BANJA LUCI UNIVERZITET U BANJA LUCI , FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Ugovor br.1253/11 od 19.10.2011. Dodatni ugovor ( 1420/11 od 16.11.2011. nas br.1362/11 od 04.11.2011. +( Anex  Ugovora br. Nas 1377-1/11 od 30.01.2012 )08/1.87/12 od 30.01.2012. ) Anex 08/1.1746/12 od 27.11.2012.   ANEX  od 25.02.2013.
2 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA ( Po + 2+M)  u Ul.JOVANA DUČIĆ  37 u BANJA LUCI "NISKOGRADNJA"d.o.o. Laktaši (investitor) 1.813.662,81KM bez PDV-a  
3 II FAZA - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI, DOGRADNJI , NADOGRADNJI I PROMJENI NAMJENE POSTOJEĆEG OBJEKTA U FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U BANJA LUCI UNIVERZITET U BANJA LUCI , FAKULTET POLITIČKIH NAUKA Ugovor br. 08/1.1756-6/12  26.02.2013. Aneks 08/1.165-6/13 od 26.02.2013.+anex br. 08/1.1731/13 od 14.10.2013.