Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2012

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2012. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
1 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM U NASELJU RAKOVAČKE BARE U BANJA LUCI GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-3958/08 od 04.12.08. Anex- dodatni radovi br. 12-G-3958/08-1 OD 14.12.2009.      
2 REKONSTRUKCIJA PARKING PROSTORA FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS U BANJA LUCI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS UGOVOR br. od 28.05.2009.. Anex od 10.07.2009.      
3 REKONSTRUKCIJA PUTA V.BLAŠKO L=800m ( M PUT Klašnice - Prnjavor) most na Turijanici D.o.o. MIRACOLO , SG"GRADNJA" I AGROŠPED" V.BLAŠKO Ugovor od 899-1/09 18.06.2009.        
4 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA PUTA M 16 , BANJA LUKA - GRADIŠKA , P.PETLJA - KLAŠNICE - PETA TRAKA JP "PUTEVI" RS ugovor br. 03-345-5796/010 od 21.09.2010. i naš br.1278/10 od 21.09.2010. Ugovor o izmjeni roka izvođenja radova br.01-345-1883/12 od 23.04.2012. - Ugovor o dodatnim radovima 03-345-3239/12 od 04.07.2012.      
6 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA OKVIRNI SPORAZUM 02-022-54/11-LOT 2 od 27.06.2011. Ugovor br.02-022-54-1/11 od 01.11. 2011.      
5 Izvođenje radova na rekonstrukciji trotoara u Ul.Milana Tepića
u Banja Luci
GRAD BANJA LUKA UGOVOR br. 12-G-2353/11 od 07.10.2011.        
6 Modernizacija lokalnog puta Tubići -Anteševići - Sašići, L=1200m, MZ Javorani, opština Kneževo OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor broj 02-34-8-7/2011 od 01.12.2011. Anex 02-34-8-14/11 od 02.07.2012.      
7 SANACIJA GARAŽE NOTARSKA KANCELARIJA IRENA MOJOVIC Ugovor br.225/11 od 17.01.2012.        
8 IZRADA HIDRANTSKE MREŽE, PODZEMNE KABLOVSKE KANALIZACIJE I UREĐENJA POVRŠINA U "DJEČIJEM ZABAVNOM PARKU" U GRADIŠCI OPŠTINA GRADIŠKA ugovor br.02-022-276/11 od 10.01.2012.        
9 POSTAVLJANJE I ODRŽAVANJE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br. Ugovor br.12-G-1327/11 od 09.06.2011 , ugovor br.12-g-63/12 od 16.01.2012.        
10 PRIPREMA I ASFALTIRANJE PARKINGA OKO OBJEKTA FRUTELA FRUTELA d.o.o. Banja Luka Ugovor br.311-1/12 od 02.04.2012.        
11 PRIPREMA I ASFALTIRANJE PARKINGA OKO OBJEKTA u KLA[NICAMA MIS -PD d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 365/12 od 16.04.2012. Anex od 27.04.2012.        
12 PRIPREMA I ASFALTIRANJE PRILAZA PREMA OBJEKTU u KLA[NICAMA Projekt inženjering" Laktaši Ugovor br.430-1/12 OD 25.04.2012.        
13 NASTAVAK IZGRADNJE LOKALNOG PUTA POPOVAC - MEMIĆI - ŠAHINOVIĆI , DIONICA NAELJE BASIĆI - KABLOVI OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-45/12 OD 04.06.2012.        
14 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO OBJEKTA PILANE U MASLOVARAMA "ABIS"d.o.o. Maslovare Ugovor br.535/12 OD 22.05.2012. Anex br.535-1/12 od 17.09.2012.        
15 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VANJSKOG UREĐENJA OKO OBJEKTA U OBODNIKI "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Obodnik Kotor Varoš Ugovor br.534/12 OD 22.05.2012. Anex 534-1/12 od 23.07.2012.        
16 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU OKO OBJEKTA U BANJA LUCI "ELIOS" d.o.o. Laktaši Ugovor br.445-1/12 OD 03.05.2012.        
17 REKONSTRUKCIJA RURALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPŠTINE SRBAC , UGOVOR BROJ BA-ARDP-4325- BOS -NCB-BL-W-12-199 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA Ugovor br.1034/12 OD 22.06.2012. (NAS br. 691/12)        
18 Modernizacija lokalnog puta l=360 m i modernizacija lokalnog puta Delići l=100m OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br.02-013-45-5/12 od 16.08.2012.        
19 VANJSKO UREĐENJE OKO STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA P+0, P+1 , LAKTAŠI TEKTON d.o.o. BANJA LUKA Ugovor br.04-80-A/2012 od 25.07.2012.        
20 VANJSKO UREĐENJE OKO OBJEKTA KOTLOVNICE NA GRADSKOM GROBLJU U NASELJU VRBANJA TEKTON d.o.o. BANJA LUKA Ugovor br.04-71-A/2012 od 09.07.2012.        
21 Izrada asfaltnog zastora u objektima kompleksa
farmi u Kladarima opština Srbac
COMPEX d.o.o. Banja Luka Ugovor br.831/2012 od 20.07.2012.        
22 Izvođenje radova na asfaltiranju prilaznog puta , parking mjesta i sportskog igrališta u Prnjavoru "METALEX" d.o.o. Prnjavor Ugovor br. 1027/12 od 20.08.2012.        
23 ASFALTIRANJE PUTA U DOVIĆIMA ZASEOK ŽABIĆI OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-67/2011 od 21.09.2012 (nas broj 1195/12)        
24 REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA U KOBATOVCIMA- ULICA SRPSKA OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-69/2011 od 21.09.2012 (nas broj 1194/12)        
25 ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA PREMA ŠKOLI U GLAMOČANIMA OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-404-66/2011 od 21.09.2012 (nas broj 1193/12)        
26 IZVOĐENJE RADOVA NA
NA IZRADI ASFALTNOG PLATOA U KRUGU FABRIKE ZA OTKUP I PRERADU VOĆA DRAKSENIĆU
EKO BEL d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 986/12 od 14.08.2012.        
27 IZVOĐENJE RADOVA NA
NA ASFALTIRANJU DIJELA PUTNOG PRAVCA U ŠUŠNJARIMA- ZASEOK "BABIĆA RIJEKA"
OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-68/2012 od 10.10.2012.        
28 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DIJELA PUTA U ĆETOJEVIĆIMA PREMA SPOMEN DOMU OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-79/2012 od 05.11.2012.        
29 IZGRAQDNJA ASFALTNOG ZASTORA HALE "FAGUS HAUS" d.o.o. Kotor varos Ugovor br. 1199/12 od 21.09.2012.        
30 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJIA LOKALNOG PUTA "BROĆINE " U ŽUPSKOM RAZBOJU OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 02-404-138/12 od 25.09.2012.        
31 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJIA LOKALNOG PUTA "BIJELA RUŽA II " U SITNEŠIMA OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 02-404-155/12 od 05.10.2012.        
32 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJIA LOKALNOG PUTA U ZASEOKU "MAJSTOROVIĆI - DOBRNJCI" U SELU STARI MARTINAC OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 02-404-143/12 od 02.10.2012.        
33 REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJIA DIJELA LOKALNOG PUTA "MITRIĆA BRDO " U GORNJIM SRĐEVIĆIMA OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 02-404-142/12 od 02.10.2012.        
34 IZVOĐENJE RADOVA NA
NA IZGRADNJI PRILAZNOG PUTA U ALEKSANDROVCU
"KRAS" d.o.o. Laktaši Ugovor br. 1286/12 od 08.10.2012.        
35 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA OKVIRNI SPORAZUM 02-022-54/11-LOT 1 od 27.06.2011. Ugovor br.02-022-54-2/11 od 27.09.2012.      
36 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA OKVIRNI SPORAZUM 02-022-54/11-LOT 2 od 27.06.2011. Ugovor br.02-022-54-2/11 od 26.09.2012.      
37 IZVOĐENJE RADOVA NA PRIPREMI I ASFALTIRANJU ULAZA
U RAMIĆIMA U BANJA LUCI
VIZ ZAŠTITA d.o.o.Banja Luka   Ugovor br.1441-1/12 od 30.10.2012.      
38 SANACIJA ASFALNIH I BETONSKIH POVRŠINA RAFINERIJA ULJA MODRIČA Ugovor br.01-745/12 OD 01.11.2012.        
39 IZRADA PLATOA ISPRED HALE U JAKUPOVCIMA "STOJIČIĆ - SOČA " d.o.o. Jakupovci Ugovor br.1533/12 od 21.11.2012.        
40 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA OBJEKAT PUMPNA STANICA SBR REG 300 I SEPARATOR AQUAREG S 50 BP 5 NA LOKACIJI TE STANARI REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša Ugovor br.741/12 od 04.07.2012.        
41 IZVOĐENJE RADOVA NA PARKINGU U GRADIŠCI "ARTING INVEST" d.o.o. Gradiška Ugovor br. 745/12 od 05.07.2012 Anex 745-1/12 od 18.07.2012.      
42 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PLATOA U NOVOJ TOPOLI "ARTING INVEST" d.o.o. Gradiška Ugovor br. 745-2 od 05.09.2012        
       
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 INVESTICIONO ODRŽAVANJE MOSTOVA NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-3262/11 od 30.12.2011.        
2 IZVOĐENJE RADOVA NA ODRŽAVANJU LOKALNIH PUTEVA SA ASFALTNIM KOLOVOZOM NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br.02-022-42/12 od 27.03.2012.        
3 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 3 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA UGOVOR OD 15.01.09 br. 03-345-98-1/09 i ug.br.03-345-161/10 od 18.01.2010., ug.br.03-345-358/11 od 16.01.2011.Ug.br.03-345-284/12 od 25.01.2012.        
4 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-2571/08 od 30.04.2008 I Anex br. 03-345-2571-2/08 od 21.05.2012. , ugovor br. 03-345-3322/09 od 19.06.2009. ug.br. 03-345-3158/10 od 20.05.2010.ugovor br. 03-345-2435/11 od 23.05.2011. i Anex br.03-345-2435-1/11 od 21.05.2012.        
5 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Okvirni sporazum br.03-345-3042/12 od 25.06.2012.Ugovor br. 693-1/12 od 25.06.2012 Ugovor br. 693-1/12 od 25.06.2012      
6 ODRŽAVANJE ULICA SA ASFALTNIM KOLOVOZOM I IZRADOM TROTOARA, PJEŠAČKIH STAZA I MANJIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADIŠKE OPŠTINA GRADIŠKA Ugovor br. 02-022-192/10 od 10.11.2010.        
7 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 11 ( 2011/2012) ili Lot 8 (novi tender) (peto seosko područje: MZ Dragočaj, Zalužani, Prijakovci i dr...) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-3171/09 od 03.12.09. Ugovor br.12-G-2800/11 od 22.11.2011. nas datum 25.11.2011 BR.1780-4/09      
8 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 3 za 2011/2012 i 2012/2013 (četvrto gradsko područje: Slatinska , Delibašino selo...) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2612/11 od 02.11.2011.( 184.728.64) Ugovor br.12-G-2809/11 od 23.11.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1425-1/11      
9 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 4 za 2011/2012 i 2012/2013 (peto gradsko područje: Subotička ulica , Srpski Milanovac ,Daljka ... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2611/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-2810/11 od 23.11.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1426-1/11      
10 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 5 za 2011/2012 i 2012/2013 (šesto gradsko područje: Sime Pandurevića, Franca Fuberta i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2610/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-2811/11 od 23.11.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1427-1/11      
11 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 6 za 2011/2012 i 2012/2013 (prvo seosko područje: MZ Borkovići , Gornja Piskavica, Piskavica i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2609/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-2812/11 od 23.11.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1428-1/11      
12 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 7 za 2011/2012 i 2012/2013 (treće seosko područje: MZ Donja Kola, Goleši i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2608/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-2813/11 od 23.11.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1429-1/11      
13 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 9 za 2011/2012 i 2012/2013 (sedmo seosko područje: MZ Bronzani Majdan , Stratinska i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2605/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-2900/11 od 05.12.2011. nas datum 10.11.2011 BR.1431-1/11      
14 Izvođenje radova zimskog održavanja autoputa i objekata na autoputu E661, dionica Mahovljani – Glamočani, za zimu 2011/2012 Javno preduzeće
„Autoputevi Republike Srpske“
Ugovor br. 013-2868/11 od 18.11.2011.godine        
15 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 3 za 2011/2012 i 2012/2013 (četvrto gradsko područje: Slatinska , Delibašino selo...) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2612/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-445/12 od 05.03.2012. nas datum 29.02.2012 BR.1425-2/11      
16 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 4 za 2011/2012 i 2012/2013 (peto gradsko područje: Subotička ulica , Srpski Milanovac ,Daljka ... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2611/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-449/12 od 05.03.2012. nas datum 29.02.2012 BR.1426-2/11      
17 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 5 za 2011/2012 i 2012/2013 (šesto gradsko područje: Sime Pandurevića, Franca Fuberta i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2610/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-450/12 od 05.03.2012. nas datum 29.02.2012 BR.1427-2/11      
18 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 6 za 2011/2012 i 2012/2013 (prvo seosko područje: MZ Borkovići , Gornja Piskavica, Piskavica i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2609/11 od 02.11.2011.( 183.084,96) Ugovor br.12-G-384/12 od 27.02.2012. nas datum 22.02.2012 BR.1428-2/11      
19 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 7 za 2011/2012 i 2012/2013 (treće seosko područje: MZ Donja Kola, Goleši i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2608/11 od 02.11.2011. Ugovor br.12-G-337/12 od 20.02.2012. nas BR.1429-2/11      
20 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 8 za 2011/2012 i 2012/2013 (peto seosko područje: MZ Dragočaj, Zalužani, Prijakovci i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2607/11 od 02.11.2011. Ugovor br. 12-G-79/12 od 19.01.2012. (nas br.1430-1/11 od 30.12.2011.)      
21 ZIMSKA SLUŽBA za Lot 9 za 2011/2012 i 2012/2013 (sedmo seosko područje: MZ Bronzani Majdan , Stratinska i dr.... ) GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-2605/11 od 02.11.2011. Ugovor br.?12-G-383/12 od 27.02.2012. nas datum 22.02.2012 BR.1431-2/11      
       
HIDROGRADNJA
1 Izvođenje radova na realizaciji projekta izgradnja vodovoda Ilomska – Manatovac – Kneževo i izgradnja vodovoda Kneževo –Mokri Lug OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br.01-370-5/09 od 29.01.2009. Anex I od 09.08.2009 I Anex II od 12.12.2011.      
2 Izvođenje radova na izmještanju cjevovoda fi 500mm u ulici Knjaza Miloša u Banja Luka GRAD BANJA LUKA Ugovor Nas datum 06.09.2011.(br.12-G-2123/11 od 13.09.2011.) Anex br.13-2-G-2123-1/11 od 12.04.2012. I Anex br.13-2-G-2123-2/11 od 13.07.2012.      
3 Izvođenje radova na realizaciji projekta izgradnja sekundarne vodovodne mreže , vodovod Manatovac- Ilomska - Kneževo - krak Ornica l=1000 m OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br.02-013-29-5/12 OD 22.06.2012.        
4 SANACIJA DIJELA HIDRANTSKE MREŽE RAFINERIJA ULJA MODRIČA Ugovor br.01-370/12 OD 07.06.2012.        
5 IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI VODA ZA INDUSTRIJSKU VODU U RAFINERIJI ULJA MODRIČA

RAFINERIJA ULJA MODRIČA Ugovor br.01-849/12 OD 11.012.2012.        
       
 
VISOKOGRADNJA
1 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA ( Po+P+4+Pe) U UL.P.PRERADOVIĆA -GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI "HABITAT" d.o.o. LAKTAŠI Ug. Br. 02-04/10 od 12.04.2010. ANEX 02-1-04/10 od 07.06.2010. i Anex 2 , br. 02-09/10 od 27.09.2010.      
2 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA ISTOČNE I ZAPADNE TRIBINE GRADSKOG STADIONA U BANJA LUCI - LOT1 GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-1350/10 od 30.06.2010. ANEX OD 14.10.2010.      
3 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA Po+P+2+M u Ul.Petra Preradovića 17 u Banja Luci "NISKOGRADNJA"d.o.o. Laktaši ( Investitor)          
4 Izgradnja stanice za pretakanje goriva (građevinsko – zanatski radovi) sa vanjskim uređenjem u Prijedoru "LIMIKOM" D.O.O.Banja Luka Ugovor br.863/11 od 12.07.2011.        
5 Izgradnja poslovnog objekta " TELEMAX " d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br.788/11 od 19.08.2011.        
6 Izgradnja II FAZE stambeno-poslovnog objekta sa vanjskim uređenjem Ul.Petra Preradovica u Banja Luci Po+P+4+Pe "HABITAT"d.o.o. Laktaši Ugovr br.250/11 od 10.03.2011.        
7 Dogradnja objekta hale Euromodus u Glamočanima EUROMODUS d.o.o. LaktašI Ugovor br.1244/12 od 02.10.2012.