Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2011

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2011. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
1 Izgradnji Regionalnog puta R - 446, Lukavac - Pale ,dionica Pavlovac - Zagonik - Jasik JP "PUTEVI RS" BANJA LUKA Ugovor od 03-345 - 4506 / 08 od 15.07.2008. ugovor o građenju za dodatne radove 03-345-4506-2/08      
2 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U UL.ZDRAVE KORDE GRAD BANJA LUKA Ugovor od 12-G-326 / 09 od 12.02.2009.(04.02.2009. -naš broj114/09) ANEX 12-G-326/09-1 od 18.12.2009.      
3 LOT 2- REKONSTRUKCIJA NASIPA NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE GOMJENICE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS , AGENCIJA ZA VODE OBLAST RIJEČNOG SLIVA SAVE - Opština Prijedor i Ministrarstvo poljoprivrede Ugovor br. 1535/09 (naš broj) - 56.700,90 od 09.10.2009. Anex 01/5-1663/10 od 21.07.2010. i Anex 01/-5-2982/10 od 18.11.2010. I od 24.11.2011.        
4 IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PUTA MARJANOVIĆI - DRAGOJEVIĆI OPŠTINA ČELINAC Ugovor br. 01/1-404-69/10 od 12.08.2010        
5 SANACIJA OBALE RIJEKE VRBAS U BLIZINI LIPOVAČKE ULICE GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1965/10 od 27.09.2010.        
6 LOT 1 - SANIRANJE ŠTETA PROUZROKOVANIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA , GRADSKE SAOBRAĆAJNICE (299.920M,00 ) GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1967/10 od 27.09.2010. Anex 12-G-1967-1/10 od 27.09.2010. I anex 2 od 07.06.2011.      
7 LOT 2 - SANIRANJE ŠTETA PROUZROKOVANIH ELEMENTARNIM NEPOGODAMA- SEOSKE SAOBRAĆAJNICE ( 214.189,50) GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1960/10 od 27.09.2010.        
8 LOKALNI PUT BABIĆI - CRNA RIJEKA , 250 x 4 m ( 30.478,50) I LOKALNI PUT ŠTRBE - GOZNA , 400 x 4 m (13.033,80 ) OPŠTINA ČELINAC Ugovor br. 01/1-404-88/10 od 06.10.2010        
9 Izvođenje građevinsko-zemljanih radova za planirane i interventne radove na području RJ »Elektrodistribucija« Banja Luka, ZP "ELEKTRO KRAJINA" A.D. BANJA LUKA Ugovor br. 54/10 od12.11.2010.        
10 IZGRADNJA I MODERNIZACIJA REG.PUTA R-413 KOTOR VAROŠ - KNEŽEVO, L= 2.585,97m JP "PUTEVI" RS Ugovor br. 03-345 - 5514 - 7/10 od 10.12.2010. - 1804/10 od 21.12.2010. Ugovor za dodatne radove br. 03-345-5100/11 od 17.10.2011.      
11 ASFALTIRANJE POSLOVNOG KRUGA PREDUZEĆA "RAPIĆ" - FABRIKA STOČNE HRANE " RAPIĆ" d.o.o. Gradiška Ugovor br. 1531/10 od 03.11.2010.        
12 RAD GREJDERA I VALJKA " ARCELOR MITTAL"d.o.o. Prijedor Ugovor br. 90a/ 10 - 188a od 18.10.2010. i Anex br. 91a/10 - 192a od 25.10.2010.        
13 OPRAVKA I SANACIJA LOKALNOG PUTA DVORINE - ĆUKALE - ILIĆANI OPŠTINA SRBAC Ugovor br. 02-404-186/10 od 03.11.2010.        
14 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKOIH RADOVA NA PRIKLJUČNOM PUTU SA DEPONIJE NA MAGISTRALNOM PUTU BANJA LUKA - PRIJEDOR JP " DEP-OT" Ugovor br. 020-27/11 od 11.01.2011.        
15 REDOVNO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA - LOT 1 ODRŽAVANJE ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br.12-G-1538/09 od 03.06.2009 , Ugovor br.12-G-183/11 od 03.02.2011.        
16 VANJSKO UREĐENJE "TAXI BAR" d.o.o. Gradiška Ugovor br. 288/11 od 21.03.2011.        
17 VANJSKO UREĐENJE OKO STAMBENOG OBJEKTA U OMLADINSKOJ ULICI U BANJA LUCI STR " MARKET AS" ČELINAC Ugovor br. 168/11 26.04.2011      
18 VANJSKO UREĐENJE OKO BENZINSKE PUMPE U GRADIŠCI " ENIKON - GRADNJA" d.o.o.Zvornik Ugovor 470/11 od 2604.2011.        
19 VANJSKO UREĐENJE OKO BENZINSKE PUMPE U BANJA LUCI " ENIKON - GRADNJA" d.o.o.Zvornik Ugovor 471/11 od 2604.2011.        
20 VANJSKO UREĐENJE " FURNIR " d.o.o. BISTRICA Ugovor 433/11 od 15.04.2011.        
21 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ULICA NA PODRUČJU OPŠTINE GRADIŠKA OPŠTINA GRADIŠKA OKVIRNI SPORAZUM 02-022-54/11 - LOT 2 od 27.06.2011. Ugovor br.02-022-54-1/11 od 01.11. 2011.      
22 IZGRADNJA OGRANKA U UL.KOSTE JARICA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-1231/11 od 01.06.2011.        
23 POSTAQLJANJE I ODRŽAVANJE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA ULICAMA I LOKALNIM PUTEVIMA GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Okvirni sporazum br. Ugovor br.12-G-1327/11 od 09.06.2011. i Ugovor 12-G-1497/11 od 23.06.2011.        
24 UREĐENJE KRUGA PREDUZEĆA "REMA TRADE" d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br.587-1/11 od 20.05.2011.        
25 IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA "REMA TRADE" d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br.591/11 od 23.05.2011.        
26 PRIPREMA I ASFALTIRANJE PARKINGA OKO OBJEKTA U GRADIŠCI "ZEUS" d.o.o.BANJA LUKA Ugovor br. 627/11 od 27.05.2011        
27 REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA OD RASKR['A SA PUTEM KLA[NICE - PRNJAVOR PREMA KOLJANIMA OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br08-404-53/2011 od 22.06.2011.        
28 VANJSKO UREĐENJE OKO UPRAVNE ZGRADE u RIBNIKU "ŠUME RS" AD SOKOLAC Ugovor br 761/11 od 22.06.2011. ( 02 - 1674/11 OD 23.06.2011. G.)        
29 Građevinski radovi za potrebe poslovnog objekta - pekare u Glamočanima "PRIMUS CRNIĆ" d.o.o. Laktaši Ugovor br. 851/11 od 11.07.2011.        
30 Sanacija asfaltnih površina na benzinskim stanicama u Klašnicama lijevo i desno uz magistralni put Gradiška - Banja Luka "SUPER PETROL" D.O.O.BANJA LUKA Ugovor br. 883/11 od 18.07.2011.        
31 Asfaltiranje puta prema Aleksandrovcu prema ZZ Livač OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08 - 404 - 75/2011 od 19.08.2011.        
32 Izvođenje radova na asfaltiranju platoa u Dervišima MILJKOVIĆ ŽELJKO Ugovor br.706-1/11 od 10.06.2011.        
33 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PARKINGA U TRNU BRANKO KESIĆ VL. JAVNI PREVOZ Ugovor br. 1203/11 od 14.09.2011.        
34 VANJSKO UREĐENJE I IZGRADNJA SUTERENA OBJEKTA DANELIŠEN DRAGAN Ugovor br. 962/11 od 14.09.2011.        
35 Izvođenje radova na izgradnji dijela pješačke staze uz regionalni put od Zalužana do Klašnica i MG.put od Klašnica do granice sa opštinom Gradiška- sekcija Glamočani) Treća faza : sekcija Glamočani OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08 - 370 - 30/08 od 18.09.2008. g. (3.250.547,71 KM) , Ugovor -br. 08-370 - 30 - 4/08 od 25.07.11. Anex 1 -br. 08-370 - 30 - 4 -1/08 od 16.09.11.      
36 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKOIH RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA STOČNE HRANE D + V AGROS d.o.o. GRADIŠKA Ugovor br. 50-21/11 od 20.01.2011. godine        
37 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKOIH RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA STOČNE HRANE BANJAC JEKA Ugovor br. 435-1/11 od 15.04.2011. godine        
38 IZGRADNJA PRILAZNOG PUTA- PLATOA U DEVETINI ĐUKIĆ VELJKO Ugovor br.1185-1/11 od 12.09.2011 .godine        
39 IZGRADNJA PLATOA U NOVOJ TOPOLI "NEŠKOVIĆ" d.o.o. Bijeljina Ugovor br. 1295/11 od 03.10.2011. godine Anex od 31.10.2011. godine      
40 IZGRADNJA VANJSKOG UREĐENJA OKO OBJEKTA U TRNU VOKEL d.o.o.TRN Ugovor br. 1305/11 od 06.10.2011. godine Anex I br. 1305-1/11 od 24.10.2011. godine      
41 IZRADA PRIKLJUČNE SAOBRAĆAJNE TRAKE ZA BS "NESTRO" PRIJEDOR 2 " NESTRO PETROL" A.D. BANJA LUKA Ugovor br. 13220-05.1-002/2011/11 od 25.10.2011. godine ( Nas broj 1480/11 od 7.11.2011.        
42 RADOVI NA PRIPREMI I ASFALTIRANJU PLATOA "AMAZON ŠUME" d.o.o. KOTOR VAROŠ Ugovor br. 1395/11 od 24.10.2011. godine        
43 IZVOĐENJE GRAĐEVINSKOIH RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA ZA TOVILIŠTE SVINJA U GRADIŠCI D + V AGROS d.o.o. GRADIŠKA Ugovor br. 919-1/11 od 01.07.2011. godine        
44 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA U PAPAŽANIMA - LOT 2 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-86/11 od 22.11.2011. godine        
45 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DIJELA PUTAALEKSIĆI - DEVETINA - LOT 1 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-85/11 od 22.11.2011. godine        
46 IZGRADNJA PLATOA ZA PARKING ZOKI STUR - BANJA LUKA Ugovor broj 319-1/11 od 29.03.2011.        
47 ASFALTIRANJE HALE U POSLOVNOM KRUGU "INCELA" "IZOTEHNIKA" d.o.o Laktaši Ugovor broj 1548/2011 od 25.11.2011.        
48 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DIJELA POVRŠINE OKO OBJEKTA AUTO CENTAR "ALFA" GRADIŠCI AUTO CENTAR "ALFA" d.o.o. Gradiška Ugovor broj 644/11 od 13.12.2011.        
49 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM U NASELJU RAKOVAČKE BARE U BANJA LUCI GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-3958/08 od 04.12.08. Anex- dodatni radovi br. 12-G-3958/08-1 OD 14.12.2009.      
       
ODRŽAVANJE PUTEVA I MOSTOVA
1 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - OBLAST 3 JP" PUTEVI " RS nadzorni organ Pekez Dragomir ug.br.03-345-358/11 od 16.01.2011.        
2 ODRŽAVANJE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - OBLAST 2 JP" PUTEVI " RS nadzorni organ Ljiljana Nenad Okvirni sporazum br.03-345-2571/08 od 30.04.2008 ugovor br. 03-345-3158/10 od 20.05.2010.i ugovor br. 03-345-2435/11 od 23.05.2011.        
3 LOT 1 - ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA SA ASFALTNIM KOLOVOZOM OPŠTINA GRADIŠKA OKVIRNI SPORAZUM od 20.05.2010.br.02-022-12/10        
4 ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA- LOT 7 GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-3168/09 od 03.12.09. Ugovor br.12-G-2258/10 od 26.10.2010. i 12-G-346/11 OD 24.02.2011.      
5 ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA - LOT 11 GRAD BANJA LUKA Okvirni br. 12-G-3171/09 od 03.12.09. Ugovor br.12-G-2255/10 od 27.10.2010. I Ugovor br.12-G-404/11 od 03.03.2011.g.      
6 REDOVNO ODRŽAVANJE MOSTOVA NA GRADSKOM PODRUČJU GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-1607/2011 od 07.07.2011        
       
HIDROGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
1 Izvođenje radova rna izgradnji fekalnog kolektora sa lijeve strane korita Široka rijeka, od ušća u rijeku Vrbas do mosta u Ul.Mlađe Ćusića GRAD BANJA LUKA ugovor br.07/I-G-1394/06 od 13.06.2006. ANEX br.07/I-G-1394-1/06      
2 IZGRADNJA DIJELA FEKALNOG KOLEKTORA UZ DESNU STRANU KORITA ŠIROKE RIJEKE , OD AUTO PUTA DO MOSTA U UL. MLAĐE ĆUSIĆA U BANJA LUCI GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12 - G - 3920/07 18.12.2007.        
3 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U Ul. RADE RADIĆA U BANJA LUCI GRAD BANJA LUKA ugovor br. 12-G-2844/08 od 08.09.2008        
4 IZGRADNJA ZAMJENSKOG CJEVOVODA U OPŠTINA MODRIČA OPŠTINA MODRIČA Ugovor br.02-370-73/09 od 06.10.2009. Anex br. 02-370-73-15/09 od 17.05.2011.      
5 IZGRADNJA VODOVODA U MOTIKAMA GRAD BANJA LUKA Ugovor br. 12-G-2767/10 od 23.12.23010.        
6 IZGRADNJA HIDRANTSKE MREŽE U RAFINERIJI ULJA MODRIČA "RAFINERIJA ULJA MODRIČA"a.d. MODRIČA Ugovor 328/11 od 31.03.2011.        
7 IZGRADNJA HIDRANTSKE MREŽE NA DEPONIJI RAMIĆI J.P "DEP-OT" BANJA LUKA Ugovor br.BA-SWMP2-NCB-12-W-10-7629BA-BL od 03.02.2011. Anex br. 1 od 08.08.2011.      
8 Sanacija dijela hidrantske mreže koja obuhvata sledeće objekte i postrojenja na prostoru stare Rafinerije:postrojenja za rekondicioniranje bačava,postrojenje za tretman otpadnih voda,motorna laboratorija, interna benzinska pumpa,postrojenje za regeneraciju rabljenih ulja, tankvana br. 4, tankvana br.5, tankvana br.6, skladište polietilenske ambalaže, skladište gotovih proizvoda uz novi pakeraj, Nabavka br. 01-6184/11 od 26.07.2011 "RAFINERIJA ULJA MODRIČA"a.d. MODRIČA Ugovor 01-496/11 od 22.09.2011. * nas broj 1354/11 od 11.10.2011.        
       
VISOKOGRADNJA
1 IZVOĐENJE RADOVA LOT 2 "IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U LAKTAŠIMA" OPŠTINALAKTAŠI Ugovor br.08-370-2/08 od 26.08.2008. Anex BR. 08-370-2-6/08 od 12.05.2011      
2 Lot–3 Rekonstrukcija fudbalskog stadiona u Krupi na Vrbasu GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-1208/09 od 06.05.09 anex od 03.07.09.        
3 IZGRADNJA PAROHIJSKOG DOMA Po+P+1+M U LAKTAŠIMA CRKVENA OPŠTINA LAKTAŠI Ugovorbr. 1448/09 od 25.09.2009. I Anex od 01.09.2011.        
4 ADAPTACIJA I MODERNUZACIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA , REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OBJEKTA U KRUPI NA VRBASU "RIBA MERC" d.o.o. KRUPA NA VRBASU Ugovor br.195/10 od 22.02.2010. Anex od 26.02.2010. i anex od 01.11.2010.        
5 IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA P +1 I P U ULICI VLADISLAVA SKARIĆA U NASELJU VRBANJA , BANJA LUKA SZPR PEKARA "RADIĆ" BANJA LUKA Ugovor br.1240/10 od 14.09.2010. Anex br.1240-1/10 od 03.08.2011.      
6 Rebrending benzinske pumpne stanice Nestro Petrola a.d. Banja Luka - LAUŠ "NESTRO PETROL" a.d. BANJA LUKA UGOVOR od 31.12.2010 br.15037/10 (njihov broj) br.1871/10 ( naš broj)        
7 Rebrending benzinske pumpne stanice Nestro Petrola a.d. Banja Luka - GACKO "NESTRO PETROL" a.d. BANJA LUKA UGOVOR od 31.12.2010 br.15034/10 (njihov broj) br.1870/10 ( naš broj)        
8 Rebrending benzinske pumpne stanice Nestro Petrola a.d. Banja Luka - BILEĆA "NESTRO PETROL" a.d. BANJA LUKA UGOVOR od 31.12.2010 br.15035/10 (njihov broj) br.1869/10 ( naš broj)        
9 Rebrending benzinske pumpne stanice Nestro Petrola a.d. Banja Luka - TREBINJE "NESTRO PETROL" a.d. BANJA LUKA UGOVOR od 31.12.2010 br.15036/10 (njihov broj) br.1868/10 ( naš broj)