Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2007

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2007. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
1 Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica u funkciji gradičnog prelaza i carinskog terminala "Gradiška" sa proširenjem ulazno-izlazne rampe na graničnom prelazu uz proširenje zone graničnog prelaza -Ulice u Gradišci OPŠTINA GRADISKA ugovor br. 02-370-287/06 od 05.09.2006. na 7.583.597,37 ANEX br. 1759-1/06 od 23.10.2006. na 1.987.552,13 anex br. 2 1759-1/06 od 11.09.2007. na 1804.246,00      
2 Izvođenje radova na vanjskom uređenju osnovne škole Miloš Crnjanski u Banja Luci GRAD BANJA LUKA obavještenje br. 07/I-404-124/06 od 14.07.2006. Anex br. 012-G-1162/07 od 07.05.2007.      
3 PREKRIVANJE KORITA KOSOLINICA OPŠTINA SRBAC UGOVOR br. 1131/06 od 04.08.2006. anex br. 01/2-404-89/06 od 04.08.20007.      
4 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE LAKTAŠI- KLAŠNICE - I faza OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br, 06-34-61/1 od 29.09.06. Anex br, 06-34-61-1/1      
5 ZEMLJANI RADOVI ZA UNIVERZITET U BANJA LUCI TERMOMONTAŽA Ugovor br. 01/06 od 21.10.06.        
6 Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko Poslovnog objekta u Ulici I.G.KovačIća u Banja Luci ORFEJ d.o.o.BANJA LUKA Ugovor br. 1750 od 23.10.06.        
7 IZVOĐENJE RADOVA NA POPRAVCI I SANACIJI ASFALTNIH POVRŠINA U TRNU PREKO SAOBRAĆAJNICA I UREĐENIH POVRŠINA ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.32/06 od 28.12.2006.        
8 Izvođenje radova na servisnoj saobraćajnici- MIKROPEK Projekt inžinjering Ugovor br, 1593 od 03.10.06.        
9 KABLOVSKA KANALIYACIJA U UL.XVI KRAJI[KE BRIGADE U GRADI[CI ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.4076/06 od 20.12.2006.        
10 Izvođenje radova na privremenom natkrivanju dijela potoka Crkvena- II FAZA GRAD BANJA LUKA I TRŽNICA 07/I-G-2397/05 od 09.12.2005. i Anex        
11 IZVOĐENJE RADOVA NA SVOĐENJU SN vodova u TS Banja Luka 8 u Trnu Ugovor br.34/07 od 18.01.2007. ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.34/07 od 18.01.2007.        
12 Izvođenje radova na IZRADA HORIZONTALNE I VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE OPŠTINA BROD Ugovor br.02-360-3/06 od 03.01.2007.        
13 IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI , MODERNIZACIJI I IZGRADNJI REGIONALNOG PUTA R-411 , BANJA LUKA - ČAĐAVICA , dionica puta LEDENICE-RACUNE-KORITA ( MANJAČA) JP"PUTEVI" RS Ugovor br.03-345-2449/00 od 14.11.2000. Anex ugovora br.03-345-3278/07 od 11.05.2007. + Anex br. 03-345-7413/07 1.488.314,40 od 13.11.07.      
14 ASFALTIRANJE PLATOA U KOBATOVCIMA ZA PZP "AGROCOP" AGRO GROUP D.O.O. Ugovor br.281/07 od 07.03.2007.        
15 IZGRADNJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE ZA POSLOVNI OBJEKAT "BINAKOM" U BANJA LUCI GRAD BANJA LUKA Ugovor br.12-G-1075/2007 od 30.04.2007.        
16 IZGRADNJA TS 110/20 KV "ČELINAC2 I IZGRADNJA KABLOVSKE KANALIZACIJE ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.18/07 od 25.04.2007.        
17 IZGRADNJA TS 110/20 KV "TOPALA " I IZGRADNJA KABLOVSKE KANALIZACIJE ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.17/07 od 25.04.2007.        
18 KABLOVSKA KANALIYACIJA U UL.XVI KRAJI[KE BRIGADE U GRADI[CI ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.20/07 od 18.05.07.        
19 SANACIJA LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE PRIJEDOR "PRIJEDOR PUTEVI" 1011-1/07 od 03.07.07.      
20 ASFALTIRANJE PLATOA I PRILAZA DO POSLOVNOG OBJEKTA JOGOS d.o.o. Ugovor br.585/07 od 30.04.2007.        
21 IZVOĐENJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU OKO POSLOVNOG OBJEKTA "SG GRADNJA" d.o.o. U Velikom Blašku SG "GRADNJA" Veliko Blaško Ugovor br. 24/07 od 03.05.2007.        
22 KABLOVSKA KANALIZACIJA U TRNU - izlaz prema RTS "Slatina" i TS"Banjaluka 8" ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor Br.22/07 od 04.06.2007.        
23 ASFALTIRANJE IGRALIŠTA STUDENTSKI CENTAR Ugovor br.496/07 od 06.06.07.        
24 IIZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA I SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA OKO STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA K.O.KOBATOVCI - LAKTAŠI KALDERA COMPANY Ugovor br. 27/07 od 07.03.2007.        
25 IZVOĐENJE RADOVA NA ČIŠĆENJU PRIRODNOG KORITA VODOTOKA "JARUGE" KOJA PROTIČE KROZ ŠEŠKOVCE I PAPAŽANE OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-016-36/67 od 29.05.2007.        
26 SANACIJA I ODRŽAVANJE MOSTOVA kod VITAMINKE, u ZALUŽANIMA, u SRPSKIM TOPLICAMA i u VRBANJI GRAD BANJA LUKA Ugovor Br.12-g-1818/07 od 02.07.2007. 134.761,21 Anex Br.12-g-1818/07 od 02.07.2007. od 26.10.2007. 63.368,96      
27 ASFALTIRANJE IGRALIŠTA STUDENTSKI CENTAR Ugovor br.497/07 od 06.06.07.        
28 Asfalterski radovi na objektu SANACIJA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA SA VANJSKIM UREĐENJEM "ELEKTROKRAJINA" u Banjaluci GP "KRAJINA" UGOVOR Br. 140 od 12.06.07.        
29 IZVOĐENJE RADOVA NA MODERNIZACIJI ULICA U MZ KOTOR VAROŠ ( NASELJE RIPIŠTE - JEVREJSKA ULICA, JEVREJSKA - DESNO I Ul. Stefana Dečanskog) OPŠTINA KOTOR VAROŠ Ugovor br.02-404-15/07 od 19.07.07.        
30 KABLOVSKA KANALIYACIJA U UL.XVI KRAJI[KE BRIGADE U GRADI[CI ( drugi dio) ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.2616/07 od 31.07.07.        
31 REKONSTRUKCIJA RASKRŠĆA ZA SELO OPSJEČKO NA MAGISTRALNOM PUTU M14 OPŠTINA ČELINAC Ugovor br.01/1-404-73/07 od 30.07.07.        
32 POPRAVKA SAOBRAĆAJNICA U TRNU OŠTEĆENIH PRILIKOM IZGRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE ( Ul.Nikole Pašića u Trnu )) ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.3595/07 OD 23.10.07        
33 POPRAVKA SAOBRAĆAJNICA U TRNU OŠTEĆENIH PRILIKOM IZGRADNJE ELEKTROENERGETSKE MREŽE ( Ul. Dositejeva u dionici od kasartne Sarica do mosta na rijeci Vrbas prema Šušnjarima) ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor BR.48/07 ili 1920/07 OD 31.10.07        
34 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI MLINARSKE ULICE U TRNU OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-34-47/07 od 10.010.2007 Anex br. 08-34-47-1/07 od 19.11.2007.        
35 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNOG PRAVCA "ADA" U LAKTAŠIMA LOT - 10 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 06-34-45/07 od 19.10.2007.        
36 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTNOG PRAVCA U ALEKSANDROVCU - PREMA CENTRU ZA ODVIKAVANJE " MARJANOVAC" LOT - 11 OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 06-34-44/07 od 19.10.2007. Anex br. 06-34-44-1/07 od 20.11.2007.      
37 VANSKO UREĐENJE LOKALITETA "RIMSKE TERME" OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor 08-370-48/07 15.11.07.        
38 SAOBRAĆAJNICA I VANJSKO UREĐENJE TRŽNOG CENTRA U DOBOJU BMD KOMERC - DOBOJ Ugovor broj. 1983/07 od 08.11.07.        
39 SANACIJA MOSTA PRUGA DOBOJ-BANJA LUKA ŽELJEZNICE RS-DOBOJ Ugovor br. 17676/06 od 07.08.2006.        
40 IZGRADNJE RADOVA NA VANJSKOM UREĐENJU PO OBI - Banja Luka AX - TROPIK Ugovor br. 1575/07 od 26.09.2007.g.        
       
ODRŽAVANJE
1 Održavanje i zaštita regionalnih i magistralnih puteva na području RS za period 2003-2007 godine( za 2007.g.) JP" PUTEVI " RS kont.osoba Ljilja Nenad tel.348-000 03-345-662//03 od 14.03.2003. 1536-A/05//05 od 02.12.2005.      
2 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU GRADA BANJA LUKA GRAD BANJA LUKA Ugovor br, 1792/06 od 27.10.2006.        
3 GRADSKE SAOBRAĆAJNICE LOT -1 , ODRŽAVANJE ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA GRAD BANJA LUKA Ugovor br.07/I-G-500/07 od 02.03.2007. Anex br.07/I-G-500-1/07 od 31.07.2007.      
4 ZIMSKA SLUŽBA - LAKTAŠI OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-34-74/06 od 15.11.2006.        
5 Izvođenje radova na održavanju i zaštiti lokalnih puteva na području Opštine Laktaši OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br.08-34-11/07 od 09.07.07. Anex br.08-34-11-1/07 od 30.11.07.      
       
HIDROGRADNJA
1 Izgradnja vodovodnog "Orlovac" MZ Dragočaj GRAD BANJA LUKA 07/I-G-2299/05 od 01.12.2005.        
2 Izvođenje radova na izgradnji KANALIZACIONE MREŽE u ul.Milana Brankovića u Banja Luci GRAD BANJA LUKA ugovor br. 07/I-G -1733/06 od 20.07.2006. ANEX      
3 Izvođenje radova na izgradnji oborinske i fekalne u ul.MAJEVICKA GRAD BANJA LUKA Ugovor br, 07/I-2280/06 od 26.09.06. Ugovor br, 07/I-2280-1/06 od 07.05.07.      
4 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJE U STARAČI U TRNU OPŠTINA LAKTAŠI UGOVOR br. 08-370-146/07 OD 05.11.2007.        
5 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJE U UL.CARICE MILICE U TRNU OPŠTINA LAKTAŠI UGOVOR br. 08-370-143/07 OD 05.11.2007.        
       
VISOKOGRADNJA
1 POSLOVNI OBJEKAT U BANJA LUCI RAIFFEISEN BANKA UGOVOR br.887/06 od 13.06.2006.        
2 POSLOVNI OBJEKAT U GLAMOČANIMA GRADITELJ br.1024-A/05 od 19.09.2005.        
3 VANJSKO UREĐENJE OKO BENZINSKE PUMPE U KOZARSKOJ DUBICI D.O.O. "SARP" KOZARSKA DUBICA Ugovor broj 501 od 13.04.2007.        
4 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SUTERENA BAŠIĆ RAJKO Ugovor broj 1522/07 od 12.09.2007.        
5 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI SALONA U UL.SAVE MRKALJA I K.P.KARAĐOREVIĆA I SANACIJA BARAKE U UL.JOVANA DUČIĆA "RELAKS"A.D BANJA LUKA Ugovor broj 01-301/07 od 21.05.2007.        
6 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA STADIONA FK "LAKTAŠI" - ISTOČNE TRIBINE FK "LAKTAŠI" Ugovor broj 65/07 od 11.07.2007.        
7 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA STADIONA FK "LAKTAŠI" - ISTOČNE TRIBINE FK "LAKTAŠI" Ugovor broj 2304/07 od 02.08.2007.        
8 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI SALONA U UL.K.P.KARAĐOREVIĆA - PREKO PUTA POŠTE "RELAKS"A.D BANJA LUKA Ugovor broj 01-668/07 od 01.12.2007.