Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2019

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2019. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. SANACIJA MOSTA, OPŠTINA LAKTAŠI, UGOVOR BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-Nj-18-147 MINISTARSTVO, POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RE, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POJLjOPRIVREDNIH PROJEKATA Ugovor br 2755/18 od 28.08.2018. naš br: 784/18 od 24.08.2018.  
2. HITNI PROJEKAT OPORAVKE OD POPLAVA REHABILITACIJA REGIONALNIH PUTEVA U RS ,OBLAST 2,6 I 7 (faza II): LOT 2

Regionalni put R-413, dionica br. 522, Mitrovići – border RS/FBiH (Prisika), stacionaže: 8+400 km , 9+750 km , 11+500 km , 11+650 km , 12+100 km , 12+700 km , 13+000 km , 17+100 km ,17+150 km , 20+300 km , 22+800 km i 23+000 km, u ukupnpj dužini od ~630 m.

Regionalni put R-414, dionica br.532, Karanovac – Mitrovići, stacionaže: 2+950 km , 3+000 km ,23+400 km , 27+300 km i 30+050 km, u ukupnoj dužini od150 m.

MINISTARSTVO, POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RE, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POJLjOPRIVREDNIH PROJEKATA

 

Ugovor br: 2163/18 od 10.07.2018.god, naš br: 616/18 od 10.07.2018. godine

 

 
3. IZVOĐENjE RADOVA NA REALIZACOJI PROJEKTA "IZGRADNjA REGIONALNOG PUTA R 477 GORNjI PODGRADCI -MRAKOVICA, referensa 146/18 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-1102/19 od 22.03.2019.  
4. IZGRADNjA REGIONALNOG PUTA R 413 KOTOR VAROŠ - MITROVIĆI, DIONICA KOTOR-VAROŠ - SOKOLINE L= 3.387 M I DIONICA KOTOR VAROŠ-SOKOLINE L=1.445,35 M SA KOREKCIJOM LOKALNIH PUTEVA L= 657 M, UKLAPANjE NA MAGISTRALNI PUT KOTOR VAROŠ - TESLIĆ, REFERENSA 095/17 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor BR. 02-03-GP-2406/18 od 14.06.2018.god naš br: 521/18 od 12.06.2018. god Ugovor o dodatnim radovima br: 02-03-GP-4296/19 od 30.08.2019. naš br:  
5. UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U JEDINICI LOKALNE SAOMOUPRAVE NOVI GRAD, JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-280/19 od 30.01.2019.  
6. UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U JEDINICI LOKALNE SAOMOUPRAVE TESLIĆ, REFERENSA 136/19 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-410/19 od 08.02.2019.  
7. UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U JEDINICI LOKALNE SAOMOUPRAVE LAKTAŠI, REFERENSA 141/19 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-489/19 od 14.02.2019.  
8. UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U JEDINICI LOKALNE SAOMOUPRAVE DUBICA, REFERENSA 140/19 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-409/19 od 08.02.2019.  
9. UNAPREĐENjE PUTNE INFRASTRUKTURE U JEDINICI LOKALNE SAOMOUPRAVE GRADIŠKA, REFERENSA 139/19 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-414/19 od 08.02.2019.  
10. IZGRADNjA PRISTUPNE SAOBRAĆAJINCE NA M 16 U ZALUŽANIMA ( UKLjUČENjE / ISKLjUČENjE), REFERENSA 115/18 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ug br; 02-03-GP-41/19 od 10.01.2019., naš br: 31/19 od 10.01.2019. god Ugovor o dodatnim radovima br: 02-03-GP-4539/19 od 13.09.2019. god naš br: 818/19 od 13.09.2019. god.  
11. IZVOĐENjE RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA U MZ KUKULjE OPŠTINA SRBAC Ug br: 02-404-9/19 od 24.01.2019. naš br: 56/19 od 22.01.2019.  
12. IZGRADNjA PJEŠAČKE STAZE -TROTOARA U ULICI DRAGIŠE VRANjEŠA OPŠTINA KNEŽEVO Ug br: 02-013-49-11/18 od 12.07.2018. god naš br: 650/18 od 13.07.2018. god  
13. ASFALTIRANjE LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPŠTINE KNEŽEVO I IZGRADNjA TROTOARA UZ BASTAŠKI PUT OPŠTINA KNEŽEVO Ug br: 02-013-82-9/18 od 10.12.2018. god naš br: 1243/18 od 17.12.2018. god  
14. SANACIJA ŠKOLSKOG IGRALIŠTA NA PODRUČJU OPŠTINE KNEŽEVO OPŠTINA KNEŽEVO Ug br: 02-013-62-8/18 od 20.05.2019.. god naš br: 468/19 od 29.05.2019. god  
15. OBILjEŽAVANjE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE SRBAC ZA 2019. GODINU OPŠTINA SRBAC Ug br. 02-404-88/19 od 06.05.2019. naš br. 392/19 od 25.04.2019.  
16. IZGRADNjA PJEŠAČKE STAZE U ULICI KRALjA PETRA I U ČELINCU OPŠTINA ČELINAC Ug br. 01/1-404-176/19 od 31.10.2019. naš br 977/19 od 01.11.2019.  
17. ASFALTIRANjE ULICE MAJKE JUGOVIĆA U LAKTAŠIMA - PRODUŽETAK I IZGRADNjA IGRALIŠTA U SLATINI OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-107/19 od 20.09.2019. naš br 838/19 od 20.09.2019.  
18. ASFALTIRANjE DIJELA VRBASKE ULICE U TRNU OPŠTINA LAKTAŠI Ugovor br. 08-404-138/19 od 16.12.2019. naš br 1149/19 od 16.12.2019.  
19. SANACIJA SAOBRAĆJNICA, OPŠTINA ČELINAC, BA-FERP-IDA-5529-NCB-BL-Nj-19-176 LOT 1 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE ,OPŠTINA ČELINAC MINISTARSTVO, POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RE, JEDINICA ZA KOORDINACIJU POJLjOPRIVREDNIH PROJEKATA Ugovor br 1980/19 od 11.06.2019. naš br: 507/19 od 11.06.2019.  
20. IZVOĐENjE RADOVA VANjSKOG UREĐENjA OKO POSLOVNOG OBJEKTA U ČELINCU MEGAMONT doo Čelinac Ugovor br.179/19 od 27.02.2019. ( 96.470,80) Aneks br.179-1/19 od 27.02.2019.( 35133,36)  
21. IZVOĐENjE RADOVA VANjSKOG UREĐENjA OKO POSLOVNOG OBJEKTA I PRILAZNE SAOBRAĆAJNICE U DEBELjACIMA KRAJINA KLAS doo Banja Luka Ugovor br.331/19 od 08.04.2019. 85.492,08 Aneks 1 od 22.07.2019, 190.095.05  
22. ASFALTIRANjE POVRŠINA U KRUGU PREDUZEĆA U GRADIŠCI STOJNIĆ d.o.o. Gradiška Ugovor br.333/19 od 25.03.2019.22.226,84 Aneks br.333-1/19 od 12.04.2019.( 3.228,62)  
23. SANACIJA BETONSKIH I ASFALTNIH POVRŠINA U KRUGU PREDUZEĆA U GRADIŠCI STOJNIĆ d.o.o. Gradiška Ugovor br.333-2/19 od 26.06.2019.  
24. ASFALTIRANjE POVRŠINA U KRUGU PREDUZEĆA U MAGLAJANIMA ŠUMAPRODUKT doo MAGLAJANI, LAKTAŠI Ugovor br.337/19 od 11.04.2019.  
25. IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI PLATOA OKO OBJEKTA I VAGE ZA POTREBE MI TULUMOVIĆ MI TULUMOVIC Ugovor br.315/19 od 4.04.2019.  
26. "RADOVI NA VANjSKOM UREĐENjU I ASFALTIRANjU PLATOA U KRUGU PREDUZEĆA U LAKTAŠIMA
"
HIDRAULIKA FLEX Ugovor br.343/19 od 12.04.2019.  
27. ASFALTIRANjE PLATOA OKO POSLOVNOG OBJEKTA U SRBCU BERZA - PRODUKT TRADING doo GRADIŠKA Ugovor br.413/19 od 10.05.2019.  
28. IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU OKO POSLOVNE HALE U VELIKOM BLAŠKU VEKTOR INZENjERING doo Laktaši Ugovor br.433/19 od 06.05.2019.  
29. IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI PLATOA U SKLOPU PREDUZEĆA U MAGLAJANIMA BLATEŠIĆ TRANSPORTI doo Ugovor br.396/19 od 03.05.2019. Aneks 17.06.2019.  
30. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA U KOTOR VAROŠI SIM TECHNIK doo KOTOR VAROŠ Ugovor br.387/19 od 25.04.2019.  
31. "IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI GRUDOBRANA I PRISTUPNOG PUTA GRUDOBRANA I KONTENERIMA U NOVOJ TOPOLI
"
KALDERA COMPANY doo Ugovor br136/19 od 15.2.2019.  
32. ASFALTIRANjE PLATOA OKO POSLOVNOG OBJEKTA U GRADIŠCI BERZA - PRODUKT TRADING doo GRADIŠKA Ugovor br.414/19 od 10.05.2019.  
33. "RADOVI NA IZGRADNI DIONICE PUTA OD MOSTA NA RIJECI LUBINI DO RASKRŠĆA IZNAD GROBLjA, L= L=1.590,00 M´ Š=2,50 M´
"
GRUPA GRAĐANA NASELjA MIČIJE, GRAD GRADIŠKA Ugovor br.438/19 od 16.05.2019.  
34. UREĐENjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA DARKO KOMERC Ugovor br.397/19 od 06.05.2019.  
35. ASFALTIRANjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA VENDOM doo LAKTAŠI Ugovor br.515/19 od 13.06.2019.  
36. IZGRADNjA SAOBRAĆAJNICE I VANjSKO UREĐENjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA U KOTOR VAROŠI EIB INTERNACIONAL doo Ugovor br.499/19 od 07.06.2019.  
37.

"REALIZACIJU PROJEKTA VANjSKOG UREĐENjA OKO VRTIĆA U ALEKSANDROVCU

"

MARKOVIC INVEST RM doo    
38. "REALIZACIJU PROJEKTA VANjSKOG UREĐENjA OKO POSLOVNOG OBJEKTA NA K.Č. 2016/1 K.O. PETRIČEVAC 2 , U OGRANKU NjEGOŠEVE ULICE U BANjA LUCI , A ODNOSI SE NA IZGRADNjU FEKALNOG KOLEKTORA
"
Del MESTRI doo, Banja Luka "Ugovor 551/ 19
od 26.06.2019.
"
 
39. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PLATOA, SAOBRAĆAJNICE I POŽARNOG PUTA U KOTOR VAROŠI DERMAL doo Kotor Varos "Ugovor 616/ 19
od 01.07.2019.
"
 
40. ASFALTIRANjE VANjSKO UREĐENjE BRAĆA JOVIĆ "Ugovor 614/ 19
od 16.07.2019.
"
 
41. "IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU I HIDROTEHNIČKIM RADOVIMA AUTOPRAONE U BANjA LUCI
"
IDEAL - KOMPANI doo Banja Luka "Ugovor 580/ 19
od 05.07.2019.
"
 
42. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjUI POLIGONA U KOMPLEKSU CENTRA ZA OBUKU KASARNA ZALUZANI - I FAZA INTERMETAL doo Banja Luka "Ugovor 562/ 19
od 02.07.2019.
"
 
43. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjUI POLIGONA U KOMPLEKSU CENTRA ZA OBUKU KASARNA ZALUZANI - II FAZA INTERMETAL doo Banja Luka "Ugovor 562/ 19
od 02.07.2019.
"
 
44. IZRADA PLATOA U VELIKOM BLASKU VETEKS doo TRN "Ugovor 745/ 19
od 23.08.2019.
"
 
45. ASFALTIRANjE PLATOA U KRUGU PREDUZECA U PRIJEDORU MIP doo PRIJEDOR "Ugovor 817/ 19
od 13.09.2019.
"
 
46. ASFALTIRANjE PLATOA TOPLANE U GRADIŠCI DVD INŽINjERING doo BANjA LUKA "Ugovor 880/ 19
od 01.10.2019.
"
 
47. VANjSKO UREĐENjE OKO FABRIČKE HALE U ŠIBOVIMA, KOTOR VAROŠI SIM TECHNIK doo KOTOR VAROŠ "Ugovor 897/ 19
od 25.09.2019.
"
 
48. ASFALTIRANjE PLATOA TOPLANE U DEMIROVCU, KOZARSKA DUBICA PP KOVAČEVIĆ Kozarska Dubica "Ugovor 905/ 19
od 08.10.2019.
"
 
49. ASFALTIRANjE PLATOA U KRUGU PREDUZECA U PRIJEDORU MLADOST TREJD d.o.o. LaktaŠI "Ugovor 862/ 19
od 27.09.2019. aneks od 27.09.2019
"
 
50. RADOVI NA ASFALTIRANjU PLATOA BENZINSKE PUMPE U HRVAĆANIMJA ŽUPLjANKA d.o.o. Hrvaćani "Ugovor 989 19
od 05.11.2019.
"
 
51. RADOVI VANjSKOG UREĐENjA I IZRADE PRISTUPNOG PUTA U GLAMOČANIMA ŠUMAPRODUKT doo MAGLAJANI, LAKTAŠI "Ugovor 990 19
od 31.10.2019.
"
 
52. ASFALTIRANjE PLATOA U ALEKSANDROVCU DUKAT BIH doo Aleksandrovac "Ugovor 973/19
od 31.10.2019.
"
 
53. ASFALTIRANjE PLATOA U ALEKSANDROVCU DUKAT BIH doo Aleksandrovac "Ugovor 1084/19
od 27.11.2019.
"
 
54. RADOVI NA IZGRADNjI PLATOA DOBRINjA STANIŠLjEVIĆ PROMET doo Banja Luka "Ugovor 998/19
od 30.10.2019.
"
 
55. RADOVI NA IZGRADNjI PLATOA DOBRINjARADOVI U ULICI JOVANA BIJELIĆA U NOVAKOVIĆIMA DRVAS d.o.o. Banja Luka "Ugovor 1001/19
od 05.11.2019.
"
 
56. VANjSKO UREĐENjE OKO STAMBENOG OBJEKTA SENjAK, LAMELA A, U GRADIŠCI ARTING INVEST doo Gradiška "Ugovor 926 19
od 16.10.2019.
"
 
57. IIZVOĐENjE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆEG I IZRADI ASFALTNOG PLATOA U KRUGU PREDUZEĆA NOVO - TEKS d.o.o. Banja Luka "Ugovor 1022 19
od 12.11.2019.
"
 
58.

"
: IZVOĐENjE RADOVA VANjSKOG UREĐENjA SA IZRADOM PRISTUPNOG PUTA U LAKTAŠIMA

"

JP PREVOZNIK POPADIĆ BORIS "Ugovor 1030 19
od 08.11.2019.
"
 
59. IZGRADNjA PLATOA U GRADIŠCI MD PROM Gradiška "Ugovor 1048 19
od 20.11.2019.
"
 
60. RADOVI NA ASFALTIRANjU PLATOA I PUTA HADžIRIĆ DADO doo Vrbanjci Kotor Varoš "Ugovor 98419
od 02.11.2019.
"
 
61. ASFALTIRANjE ISPRED AUTOPRAONE U VELIKOM BLAŠKU BAMBUS PETROL Veliko Blaško "Ugovor 1083/19
od 27.11.2019.
"
 
62. ASFALTIRANjEN PRISTUPNOG PUTA PREMA OBJEKTU NA PAPRIKOVCU DARKO KOMERC doo KOSJEREVO "Ugovor 1027/19
od 18.11.2019.
"
 
63. VANjSKO UREĐENjE OKO POSLOVNOG OBJEKTA KRAJINA KLAS doo "Ugovor 1107/19
od 04.12.2019.
"
 
64. VANjSKO UREĐENjE OKO OBJEKTA U ČELINCU MARKET AS doo "Ugovor 1108/19
od 04.12.2019.
"
 
         
HIDROGRADNJA
1. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI REZERVOARA ČESMA IV VISINSKA ZONA U BANjA LUCI GRAD BANjA LUKA Ug:12-G-4130/18 od 09.10.2018. god naš br: 932/18 od 04.10.2018. god Aneks I ugovora br: 12-G-4130/18 od 01.03.2019. naš br. 932-1/18 od 28.02.2019.  
2. IZGRADNjI VODOVODNE MREŽE U ULICI BRAĆE MILETIĆA -M.Z. SRPSKE TOPLICE(PUMPNA STANICA,REZERVOAR,POTISNI CJEVOD, SEKUNDARNA VODOVODNA MREŽA GRAD BANjA LUKA Ug br: 12-G-3167/16 od 30.12.2016. naš br: 1414/16 od 29.12.2016. god Aneks I br: 12-G-3167/16 od 29.12.2017. naš br:1414-1/16 od 11.01.2017. god Aneks II 12-G-3167/16 pd 26.09.2018. naš br: 1414-1/16 od 21.09.2018. god Ugovor o dodatnim radovima br: 12-G-2540/16 od 26.06.2019.god. naš br. 1414-3/16 od 20.06.2019. god  
3. IZGRADNjA FEKALNOG KOLEKTORA Del MESTRI doo, Banja Luka "Ugovor 550/ 19
od 26.06.2019.
"
 
         
ODRŽAVANjE PUTEVA
1. IZVOĐENjE RADOVA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA I OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ NA OBLASTI 2 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor 02-03-OD-4788/18 od 15.11.2018.  
2. IZVOĐENjE RADOVA ODRŽAVANjA I ZAŠTITE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA I OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ NA OBLASTI 2 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Ugovor broj 02-03-OD-955/19 od 16.03.2019.  
3. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, MOSTOVA I TROTOARA ZA ZIMSKU SEZONU 2018/2019 - LOT 4 - ČETVRTO GRADSKO PODRUČJE (Slatinska,Delibašino selo i dr.) 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2209/15 od 16.11.2015..br.nas 1304/15 od 10.11.2015do 15.03.2019.g.( 625.482,00) Ugovor br. 12-G-2642/16 od 22.11.2016.nas 1304-2/15 od 14.11.2016.( 156.370,50) Aneks br.12-G-2642-1/16 od 06.02.2017. Ug. Br:12-G-4537/18 od 08.11.2018. naš br: 1304-4/15  
4. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, MOSTOVA I TROTOARA ZA ZIMSKU SEZONU 2018/2019 LOT 5 - PETO GRADSKO PODRUČJE (Subotička,Srpski Milanovac - Daljka i dr.) 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2210/15 od 16.11.2015. .br.nas 1305/15od 10.11.2015 do 15.03.2019.g.( 572.467,90) Ugovor br. 12-G-2643/16 od 22.11.2015.nas 1305-2/16 od 14.11.2016.( 143.116,97) Aneks br.12-G-2643-1/16 od 06.02.2017. Ug. Br: 12-G-4532/18 od 08.11.2018. god. naš br: 1305-4/15 od23.10.2018  
5. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA ZA ZIMSKU SEZONU 2018/2019 - LOT 12 - ŠESTO SEOSKO PODRUČJE MZ: Dragočaj, Zalužani i Prijakovci - 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G - 2213/15 od 15.11.2015. br.nas 1306/15 od 10.11.2015. do 15.03.2019.g.( 451.736,06) Ugovor br. 12-G-2644/16 od 22.11.2016.nas 1306-2/16 od 14.11.2016.( 112.934,00) Aneks br.12-G-2644-1/16 od 06.02.2017. Ug br: 12-G-4540/18 od 08.11.2018. god naš br.1306-4/15 od 23.10.2015. god  
6. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2018/ 2019 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-404-137/2018 od 30.11.2018. naš br. 1195/18 od 30.11.2018., Ugovor 08-404-137-1/17 od 30.11.2018 .nas br 1261/18 od 30.11.2018. Ugovor 08-404-137-II/17 od 17.12.2018 .nas br 1233/18 od 17.12.2018. Ugovor 08-404-137-III/17 od 31.12.2018 .nas br 1314/18 od 31.12.2018  
7. ODRŽAVANjE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA 2019. GOD OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum br: 08-404-24/19 od 18.04.2019. naš br. 404/19 od 18.04.2019. Ugovor br.1 08-404-24-I/19 od 18.04.2019. naš br: 404-1/19 od 18.04.2019. Ugovor br. 2 08-404-II/19od 03.06.2019. naš br 404-2/19 od 03.06.2019.  
         
VISOKOGRADNjA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI OBJEKTA "TC DELTA PLANET" U BANjOJ LUCI DELTA REAL ESTATE Broj: 785-3101-004 od 16.06.2017. godine(naš broj: 494/17 od 12.06.2017.  
2. SANACIJA KROVNIH POVRŠINA / KROVOPOKRIVAČKI RADOVI / JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ" BRONZANI MAJDAN" JU OŠ "MLADEN STOJANOVIĆ" BRONZANI MAJDAN 0103-375/19 od 17.07.2019. naš br: 625/19 od 19.07.2019. god  
3. GRAĐEVINSKI RADOVI U NASELjU PETRIČEVAC MAXMARA doo Banja Luka Ugovor br.1031/18 od 25.10.2018.  
4. ZEMLjANI I AB RADOVI SVADBENI SALON U MOTIKAMA KRSTAN BOROJEVIĆ MOTIKE "Ugovor 601/ 19
od 12.07.2019.
"
 
5. SANACIJA KROVNIH POVRŠINA I KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA JEVREJSKI KULTURNI CENTAR U BANjA LUCI ARIE LIVNE - IZRAEL "Ugovor 541/ 19
od 19.07.2019.
"
 
6. IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI FER BETONA U HALI U LAKTAŠIMA POLIPOL doo "Ugovor 968/ 19
od 25.10.2019.
"
 
7. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNjA SA NABAVKOM OPREME ZA VRTIĆ "BUBAMARA" U BANjOJ LUCI DELTA REAL ESTATE d.o.o. Banja Luka Ugovor br.. 1012/18 od 04.10.2018