Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2017

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2017. godinu

NISKOGRADNJA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. IZVOĐENjE RADOVA NA PRISTUPNOM PUTU P-2 I PRISTUPNOM PUTU DO KAMENOLOMA "MIŠKUK" HIDROELEKTRANA DABAR d.o.o. TREBINjE Ugovor br. 96/13 od 04.02.2013. njihov 79/13 29.01.2013  
2. REKONSTRUKCIJA VISEĆEG PJEŠAČKOG MOSTA PRIJEČANI JU "VODE SRPSKE" BIJELjINA Ugovor br. 1428/14 od 03.12.2014. njihov 01/5-6801/14  
3. ZEMLjANI RADOVI NA DIONICAMA km 8+200 - KM 10+000 KM10+775, -KM13+975, KM14+275-KM 15+075, UKUPNA DUŽINA DUŽINA DIONICE 5800m , isporuka materijala, iskop kanala za odvodnju i regulacija vodotoka u ukupnoj dužini 3300m. Na AUTO PUTU BANjA LUKA - DOBOJ , DIONICA BANjA LUKA - PRNjAVOR od 0+00-km35+300 INTEGRAL INŽINjERING Ugovor br.340-1/15 od 31.03.2015.( nas 386/15) 11.368.828, 86 KM Anadž br.1 nas 906/15 od 25.08.2015. na ugovor 340-1/15 od 31.03.2015.( nas 386/15) 1.078.539,90 KM I Aneks 2
4. REHABILITACIJA MAGISTRALNOG PUTA M4, dionica 16 ( REBROVAC - ČELINAC ) stacionaža 0+800 , L=250 m MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIEDE RS ( Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) Ugovor br.BA- FERP -IDA -5529-NCB-BL-Nj-15-044/ Lot 1 , naš 486/16 od 12.02.2016.godine- 811.758,44 aneks 30.696,92 aneks 4 13.06.2017
5. "IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU
""DELFIN TRGOTRANS"" D.O.O. ŠNjEGOTINA VELIKA, ČELINAC
"
«DELFIN TRGOTRANS» d.o.o. , Šnjegotina Velika, Čelinac Ugovor br. 1140/16 od 19.10.2016.godine  
6. IZRADA VANjSKOG UREĐENjA ISPRED HOTELA PAVILjONSKOG TIPA SA TERAPEUTSKIM BLOKOM ZFMR"DR.MIROSLAV ZOTOVIĆ" BANjA LUKA U SLATINI MARKOVIĆ INVEST RM d.o.o. Laktaši Ugovor br. 1088/16 od 05.10.2016. i aneks od 20.10.2017.  
7. IZVO]ENjE RADOVA NA IZRADI PLATOA VENDOM Ugovor br. 1180/16 od 01.11.2016.  
8. VANjSKO UREĐENjE OKO HALE FTF U KOTOR VAROŠI F.T.F d.o.o. Kotor Varoš Ugovor br. 1237/16 od 14.11.2016.Anedž 1237-1/16 od14.03.2017.  
9. IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI INTERNE SAOBRAĆAJNICE UZ POSTOJEĆU POSLOVNU HALU AUTO MILOVANOVIĆ d.o.o. BANjA LUKA Ugovor br. 1395 /16 od 26.12.2016. Aneks 1395-1/16 od 31.03.2017.  
10. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA OKO HALE U NOVOJ TOPOLI TAPETARIJA MATIĆ d.o.Nova Topola Gradiška Ugovor br. 141/17 od 28.02.2017.  
11. IZVOĐENjE RADOVA NA ASFALTIRANjU PLATOA OKO HALE U NOVOJ TOPOLI TAPETARIJA MATIĆ d.o.Nova Topola Gradiška Ugovor br. 938/17 od 03.11.2017.  
12. "ASFALTIRANjE MAGACINSKOG PROSTORA
"
SIM TECHNIK doo KOTOR VAROŠ Ugovor br.284/17 OD 30.03.2017.  
13. "IZVOĐENjE RADOVA RADOVA NA VANjSKOM UEĐENjU OKO OBJEKTA U KOTOR VAROŠI

"
TVORNICA OBUĆE SPORTEK d.o.o., Ul.Miloša Obilića bb , Kotor Varoš ugovor br. 212/17 od 22.03.2017.  
14. ASFALTIRANjE PRILAZNOG PUTA U KOTOR VAROŠI TVORNICA OBUĆE SPORTEK d.o.o., Ul.Miloša Obilića bb , Kotor Varoš ugovor br. 411/17 od 23.05.2017.  
15. IZVOĐENjE PRIPREMNIH I ASFALTERSKIH RADOVA ZA PLATO U GLAMOČANIMA TEKTON d.o.o Banja Luka Ugovor br. 89 /17 od 09.02.2017.  
16. ASFALTIRANjE PLATOA I TROTOARA U KARAĐORĐEVOJ ULICI BR.79 U BANjA LUCI TEHNOMERKUR d.o.o Banja Luka Ugovor br. 289 /17 od 04.04.2017.  
17. RADOVI ZA IZRADU ASFALTA ISPOD NADSTREŠNICE I PRISTUPNE KOMUNIKACIJE NADSTREŠNICI U PROIZVODNOM POGONU U KRUPI NA VRBASU VIGMELT d.o.o.Banja Luka Ugovor br. 321 /17 od 19.04.2017. Aneks 05.05.2017
18. IZVOĐENjE AB RADOVA OGRADE OKO OBJEKTA U BANjA LUCI TELDING d.o.o Banja Luka Ugovor br. 342 /17 od 26.04.2017.( 12.634.83) Aneks br. 342-1 /17 od 24.07.2017. ( 8.350.46)
19. "IZVOĐENjE RADOVA NA IZRADI VANjSKOG UREĐENjA, PROŠIRENjA PUTA I KRUŽNž TOK, ULAZNOG PUTA, PARKINGA I PRISTUPNOG PUTA DO KUHINjE U GRADIŠCI
"
STOJNIĆ d.o.o.Mašići Ugovor br. 430 /17 od 26.05.2017. Aneks 15.06.2017.
20. PRIPREMA I ASFALTIRANjE PARKINGA ADA U BANjA LUCI MARKOVIĆ INVEST RM Ugovor br. 510 /17 od 21.06.2017.  
21. RADOVI NA VANjSKOM URE]NjU OKO FABRI;KE HALE SIM TECHNIK SIM TECHNIK doo KOTOR VAROŠ Ugovor br. 533 /17 od 28.06.2017. Anedž 533-1/17 od 24.08.2017.
22. RADOVI NA VANjSKOM URE]ENjU U UL.PILANSKA U BANjA LUCI FEAL RS d.o.o.Banja Luka Ugovor br. 750 /17 od .12.09..2017. Aneks 750-1/17 od 29.12.2017.
23. IZVOĐENjE RADOVA SA ASFALTIRANjEM PLATOA(MANIPULATIVNE POVRŠINE) KOD IZGRAĐENOG POSLOVNOG OBJEKTA U VLASNIŠTVU FIRME "INTER ENERGY" d.o.o.Laktaši, NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI BROJ 3" INTER ENERGY d.o.o. LAKTAŠI Ugovor br. 771 /17 od .20.09..2017.  
24. ASFALTIRANjE PLATOA U KRUGU INCELA ZAP OTREBE NOVE TOPLANE DVD INŽINjERING Ugovor br. 800 /17 od 28.09..2017.  
25. "IZVOĐENjE RADOVA NA VANjSKOM UREĐENjU BENZINSKE PUMPE ĆEJIĆ PETROL U SRBCU ,KOJA POSLUJE U SASTAVU BIOTREJD D.O.O. LAKTAŠI
"
BIOTREJD d.o.o. Laktaši Ugovor br. 854 /17 od 04.10..2017.  
26. "IZVOĐENjE RADOVA NA MODERNIZACIJI PUTA BAZEN LAKTAŠI -MIROSLAVA ANTIĆA 41, MI TULUMOVIĆ
"
Mesna industrija "Tulumović" d.o.o. Ugovor br. 832 /17 od 06.10..2017. (141.547.95) Aneks 12.12.2017.(101.796,82)
27.

"IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI PARTERNOG UREĐENjA OKO HALE A UL. MIROSLAVA ANTIĆA 41

"

Mesna industrija "Tulumović" d.o.o. Ugovor br. 833 /17 od 06.10..2017.  
28. IZVOĐENjE RADOVA PATERNOG UREĐENjA IZMEĐU HALA A i B Mesna industrija "Tulumović" d.o.o. Ugovor br.1014 /17 od 28.11..2017.  
29. REKONSTRUKCIJA ŠKP "MANASTIRICA - GORNjA LEPENICA" P.J "MOTAJICA" ŠU SRBAC, L= 3000 km PRIJEDOR PUTEVI a.d.Prijedor Ugovor br. 868 /17 od 10.10..2017.  
30. IZVOĐENjE ASFALTERSKIH RADOVA STAMBENO-POSLOVNI BLOK "Z" UZ STAMBENE OBJEKTE 3 I 4 , ALEJA CENTAR GP "KRAJINA" A.D. BANjA LUKA Ugovor br. 857 /17 od 11.10..2017.  
31. RADOVI NA ASFALTIRANjU SAOBRAĆAJNICE UL. AKADEMIKA JOVANA SURUTKE UNUTAR KOMPLEKSA "ALEJA CENTAR" U BANjALUCI GP "KRAJINA" A.D. BANjA LUKA Ugovor br. 857-1 /17 od 11.10..2017.  
32. ASFALTIRANjE U KRUGU NOVE TOPLANE U BANjA LUCI DVD INŽINjERING doo Banja Luka Ugovor br. 1036 /17 od 01.12..2017.  
33. IZRADA PRISTUPNOG PUTA I PRILAZA FIRMI U JAKUPOVCIMA STOJIČIĆ SOČA Ugovor br. 1037 /17 od 04.12..2017.  
34. IZRADA MANIPULATIVNIH STAYA U KAMENOLOMU "ZGONjEVO" I SKIDANjE SLOJA POVRŠINSKE JALOVINE HERCEGOVINA PUTEVI a.d. TREBINjE Ugovor br. 1114 /17 od 30.11..2017.  
         
HIDROGRADNJA
1.  LOT 2 - DISTRIBUTIVNI REZERVOAR DP4 - PRNjAVOR KP "VODOVOD" A.D. PRNjAVOR Ugovor br. 01/1-493 od 30.09.2010.Aneks 114-693/1-11 od 10.02.2011  
2.  ĆIŠĆENjE I REGULACIJA VODOTOKA OPŠTINA ČELINAC MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIEDE RS ( Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) BA- FERD-IDA-5529-NCB-BL-Nj-16-093, Ugovor 3799/16 od 19.10.2016.godine, nas 1134/16 od 17.10.2016.  
         
ODRŽAVANjE PUTEVA I MOSTOVA
1. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2016/ 2017 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI - Okvirni sporazum 08-404-115/2016 od 28.10.2016.nas br 1205/16 od 28.10.2016., Ugovor 08-404-115-1/16 od 16.11.2016.nas br 1246/16 od 16.11.2016.  
2. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2016/ 2017 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI - Ugovor 08-404-115-II/16 od 05.01.2017.nas br 1246-1/16 od 05.01.2017.  
3. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2016/ 2017 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI - Ugovor 08-404-115-III/16 od 16.01.2017.nas br 1246-2/16 od 16.01.2017.  
4. ZIMSKA SLUŽBA LOT 4 - ČETVRTO GRADSKO PODRUČJE (Slatinska,Delibašino selo i dr.) 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2209/15 od 16.11.2015..br.nas 1304/15 od 10.11.2015do 15.03.2019.g.( 625.482,00) Ugovor br. 12-G-2642/16 od 22.11.2016.nas 1304-2/15 od 14.11.2016.( 156.370,50) Aneks br.12-G-2642-1/16 od 06.02.2017.
5. ZIMSKA SLUŽBA LOT 5 - PETO GRADSKO PODRUČJE (Subotička,Srpski Milanovac - Daljka i dr.) 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G-2210/15 od 16.11.2015. .br.nas 1305/15od 10.11.2015 do 15.03.2019.g.( 572.467,90) Ugovor br. 12-G-2643/16 od 22.11.2015.nas 1305-2/16 od 14.11.2016.( 143.116,97) Aneks br.12-G-2643-1/16 od 06.02.2017.
6. ZIMSKA SLUŽBA LOT 12 - ŠESTO SEOSKO PODRUČJE MZ: Dragočaj, Zalužani i Prijakovci - 2016/2017 GRAD BANjA LUKA sporazum 12-G - 2213/15 od 15.11.2015. br.nas 1306/15 od 10.11.2015. do 15.03.2019.g.( 451.736,06) Ugovor br. 12-G-2644/16 od 22.11.2016.nas 1306-2/16 od 14.11.2016.( 112.934,00) Aneks br.12-G-2644-1/16 od 06.02.2017.
7. ODRŽAVANjE I ZAŠTITA OBJEKATA NA PUTEVIMA U R.SRPSKOJ ZA PERIOD OD ČETIRI GODINE - LOT 2 JP "PUTEVI RS" BANjA LUKA Okvirni sporazum br.02-03-OD- 4431/16 od 26.09.2016.nas 1185/16 od 04.10.2016.( 25.727.941.70) Ugovor br. 02-03- od-4435/16 od 29.06.2016. naš 1186/16 od 04.10.2016. ,(6.432.377,96)Ugovor br. 02-03-- OD-2883/17 od 27.07.2017. nas br. 1186-1/16 od 27.07.2017. (2.120.310,84, Ugovor br. 02-03-- OD-4373/17 od 03.11.2017. nas br. 1186-2/16 od 03.11.2017. (2.363.168,75)
8. ODRŽAVANjE PROHODNOSTI LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU NA PODRUČJU OPŠTINE LAKTAŠI ZA SEZONU 2017/ 2018 GODINU OPŠTINA LAKTAŠI Okvirni sporazum 08-404-105/2017 od 17.11.2017., Ugovor 08-404-105-1/17 od 17.11.2017.nas br 1246-3/16 od 17.11.2017.  
9.

"LOT 1 - REDOVNO ODRŽAVANjE GRADSKIH ASFALTNIH SAOBRAĆAJNICA"

GRAD BANjA LUKA Sporazum 12-g-230/16 od 17.02.2016./nas br 42/19 od 26.01.2016 ., Ugovor 12-G-200/17 od 07.02.2017.nas br 42-4/17 od 01.02.2017.
         
VISOKOGRADNjA
Red. NAZIV POSLA NARUČILAC /INVESTITOR BROJ UGOVORA ANEX
br.
1. ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U UL.VESELINA MASLEŠE U BANjA LUCI RELAKS a.d. ,Banja Luka UGOVOR BR.1834-1/07 od 20.10.2016.  
2. IZGRADNjA POSLOVNE HALE U BANjA LUCI MAXMARA d.o.o. Banja Luka Ugovor br. 1402/15 od 01.12.2015.  
3. BRAVARSKI RADOVI NA OBJEKTU 10 dž 40 u BANjA LUCI ANG DOO BANjA LUKA Ugovor br. 622/17 od 01.08.2017.