Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2006

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2006. godinu

Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX      
br.
NISKOGRADNJA
1 Izvođenje radova na modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Banja Luka GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 osnovni ugovor iz 2003.g.05-370-5356/03 od 22.12.2003 + Anex ( 5.313.984,78) ANEX br. 05-370-5355-1/06 od 11.05.06.      
2 Izvođenje radova na privremenom natkrivanju dijela potoka Crkvena GRAD BANJA LUKA kont.osoba Vesna Malinović tel.065/394-543 07/I-G-2397/05 od 09.12.2005. ANEX br. 07/I-G-2397/05-1 od 24.11.2006.      
3 Izvođenje radova na iygradnji i modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada lotovi:1-33 GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 ugovor br.07/I-G 1993/05 od 01.11.2005.        
4 Izvođene radova na uređenju desne obale rijeke Drine i rekonstrukciju puta desnom obalom nizvodno od HE Višegrad, od profila P-1 do P-41 "Hidroelektrane na Drini" a.d.Višegrad 01-1130/05 od 11.08.2005.g.        
5 Izvođenje radova na izgradnji dijela kablovske kanalizacije u Trnu ELEKTROKRAJINA B.Luka 1260/05 od 05.07.2005.        
6 Izvođenje radova na rekonstrukcija dijela puta Kneževo-Imljani l=7.515,00 m i l=7.219,57 m Opština Kneževo 01-34-1-1/05 od 08.08.2005. 1.200.000,00 01-34-1-1/05 od 20.09.2005. 1.152.759,63 i anex od 25.01.06.      
7 Izvođenje radova na dijelu vanjskog ure]enja ya poslovni kompleks u Ramicima GOLDEN METRO - RAMICI 692/05        
8 Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju prilaznog puta i parkinga za groblje Laktaši u Jakupovcima OPŠTINA LAKTAŠI 08-34-19/04 od 11.10.04. Anex od 11.10. 2006 30.114,83      
9 Izvođenje radova na sanaciji makadamskih saobraćajnica na području Opštine Laktaši OPŠTINA LAKTAŠI 06-34-8/06 od 13.04.06. ANEX od 11.10.2006.      
10 Izvođenje radova redovnog odr\avanja , iygradnje modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada lotovi:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 I 11 GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 ugovor 07/-G-929/06 i Anex od 06.07.2006. Anex od 06.07.2006. I 03.11.06.      
11 Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji platoa oko poslovnog objekta u Banja Luci NEŠKOVIĆ OSIGURANJE ugovor br.1721/06 od 02.05.2006.        
12 Izvođenje radova na asfaltiranju sabirno - otpremnog centra ekonomije u Laktašima ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA - LAKTAŠI ugovor br.1721/06 od 02.05.2006.        
13 Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela lokalnog puta Otlovići - Jolići L=500m CRKVENA OPŠTINA KNEŽEVO ugovor br.29 od 30.12.2005.        
14 Izvođenje radova na rekonstrukciji i moderniyaciji putnog pravca Kukulje - Razboj L=8.699, 69 m OPŠTINA SRBAC Ugovor br.01/2-404-29 od 19.07.06. 1585-1/06 od 02.10.06.      
15 Izvođenje radova na temelja, ploce hale I vanjskog ure]enja DIONA ZALUŽANI ugovor 26.06.2006.        
16 Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji LOKALNIH PUTEVA, ODRŽAVANJE I IZRADA HOR. I VER. SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE OPŠTINA BROD SPORAZUM 06.06.2006. Ugovor br. 859-1/06 od 07.06.06.        
17 KNEŽEVO - PUT MEDLJEN TOMAŠEVCI FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE-KNEŽEVO ugovor br.A-098/06 od 27.06.2006.        
18 Izvođenje radova na privremenom natkrivanju dijela potoka Crkvena- II FAZA GRAD BANJA LUKA kont.osoba Vesna Malinović tel.065/394-543 07/I-G-2536/06 od 24.10.2006. Anex 07/I-G-3379/06 od 26.12.2006.      
19 LOTOVI A- REK. I MODER. ULICE MOME VIDOVIĆA OPŠTINA SRBAC UGOVOR br. 1132/06 od 04.08.2006. Anex od 07.12.2006.      
20 LOT-B, MODER.I REKON. VRBASKE , OPŠTINA SRBAC UGOVOR br. 1133/06 od 04.08.2006.        
21 KABLOVSKA KANALIZACIJA U TRNU - DIONICA-1 ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br. 1277/06 od 22.08.2006.G.        
22 KABLOVSKA KANALIZACIJA U TRNU - DIONICA-2 ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br. 1276/06 od 22.08.2006.G.        
23 Izvođenje radova na asfaltiranju dijela puta u selu Maglajani -zaseok Radići OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-53/06 od 08.09..2006.        
24 Izvođenje radova na asfaltiranju prilaznog puta u Šunjarima -zaseok Mijatovići -Đukići OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-54/06 od 08.09..2006. I anex od 04.10.2006. ANEX br. 06-34-54-1/06 od 04.10..2006.      
25 Izvođenje radova na asfaltiranju prilaznog puta u Šunjarima -zaseok Joldžići, Jošići OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-56/06 od 08.09..2006.        
26 Izvođenje radova na asfaltiranju ulice Sime Šolaje u Jablanu OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-52/06 od 08.09..2006. ANEX br. 06-34-52-1/06 od 22.09..2006.      
27 Izvođenje radova na asfaltiranju prilaznog puta u Malom Blašku -Stara Crkva OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-51/06 od 08.09..2006. ANEX br. 06-34-51-1/06 od 22.09..2006.      
28 Izvođenje radova na asfaltiranju puta u Jakupovcima , zaseok Prnje , Mačkići i Skenderije, Lot-1 OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 UGOVOR br. 06-34-50/06 od 20.09..2006. ANEX br. 06-34-50-1/06 od 16.10..2006.      
29 Izvođenje radova na asfaltiranju dijela puta u Drugovićima , zaseok Bojići, Lot-6 OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 06-34-55/06 od 03.11.2006.        
30 UREĐENJE PRISTUPNOG PUTA POSLOVNOG KRUGA SLATINA ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA ugovor br.23548 od 29.08.06.        
31 SANACIJA SAOBRA'AJNICA OPŠTINA KNEŽEVO-FAJKIN DOL (ULICE) I DOM ZDRAVLJA U KNEŽEVU OPŠTINA KNE\EVO Ugovor br, 01-370-29-1/06 od 12.09.06. anex br.1411-1/06 od 15.11.06.      
32 SANACIJA SAOBRAĆAJNICA OPŠTINA KNEŽEVO-VIKEND NASELJE (ULICE) OPŠTINA KNE\EVO ugovor br, 01-370-30-1/06 od 12.09.06. anex br.1440-1/06 od 15.11.06.      
33 SANACIJA SAOBRA'AJNICA OPŠTINA KNEŽEVO-LOKALNI PUT MARIĆI I KRPANJE KOLOVOZA OPŠTINA KNE\EVO Ugovor br, 01-370-28-1/06 od 21.08.06. anex br.1412-1/06 od 15.11.06.      
34 SANACIJA PUTA VRBANJCI -ČIRIKINO BRDO OPŠTINA KOTOR VAROS Ugovor br, 01-404-18/06 od 05.09.06.        
35 Vanjsko uređenje oko objekta bivšeg VMC-a u Banja Luci JZU DOM ZDRAVLJA -BANJA LUKA Ugovor br. 01-1805-2-6 od 15.09.2006.G. 186,978.01 Anex br.1453-1 od 09.11.2006. 20.415,78      
36 Proizvodnja lomljenog kamena na kamenolomu Kostići OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br, 1816/06 od 31.10.06.        
37 Proizvodnja lomljenog kamena na kamenolomu Imljani OPŠTINA KNEŽEVO Ugovor br, 1815/06 od 31.10.06.        
38 LOT 7,- Asfaltiranje puta B.Lužani -Adžjin Potok OPŠTINA DERVENTA Ugovor br, 02-370-527/1-7 od 26.09.06.        
39 LOT 8,- Asfaltiranje puta Osinja škola - Jaćimovići OPŠTINA DERVENTA Ugovor br, 02-370-527/1-8 od 26.09.06.        
40 LOT 9,- Izgradnja puta u Donjem Detlaku MZ Kalenderovci OPŠTINA DERVENTA Ugovor br, 02-370-527/1-9 od 26.09.06.        
41 LOT 10,- Priprema za asfaltiranje puta Grabici MZ Trstenici OPŠTINA DERVENTA Ugovor br, 02-370-527/1-10 od 26.09.06.        
42 Izvođenje radova na modernizaciji i rekonstrukciji dijela lokalnog puta Povelić-Dvorine na području Opštine Srbac "HIDRO- KOP"- BANJA LUKA ugovor br. 004-28//06 od 18.09.2006.        
43 Dovršenje putnog pravca Laktaši - Srbac( KANAL) OPŠTINA LAKTAŠi kont.osoba Branko Timarac tel.065/664-075 Ugovor br, 06-34-64/06 od 22.09.06. anex 06-34-64-1/06 od 09.11.06.na 614.289,12      
44 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU DIJELA PUTA U DRUGOVIĆIMA (PREMA IZBJEGLIČKOM NASELJU AMBARINE) OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor broj 08-07-5/06 od 09.10.06.        
45 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA U GORNJOJ SLATINI - PUT "REKAŠINE" OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 ugovor br. 08-34-63/06 od 09.10.2006.        
46 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PRILAZNOG PUTA I PLATOA ISPRED MZ TRN I FK "SLOGA" OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br. 08-34-72/06 od 20.10.06.        
47 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PLATOA ISPRED DJEČIJEG VRTIĆA "ZVJEZDICE" U GLAMOČANIMA OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br. 08-34-73/06 od 20.10.06.        
48 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU PUTA U GORNJOJ SLATINI - OGRANAK RADINOVIĆI OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br. 08-34-39/06 od 20.10.06.        
49 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U BUKOVICI OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br. 08-34-25/06 od 27.10.06.        
50 Dovršetak izgradnje kablovske kanalizacije u Trnu PROJEKT INŽENJERING d.o.o. Ugovor br.09/06 od 31.10.06.        
51 KABLOVSKA KANALIYACIJA U UL.XVI KRAJI[KE BRIGADE U GRADI[CI ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA Ugovor br.4076/06 od 20.12.06.        
52 IZVOĐENJE RADOVA NA ASFALTIRANJU ULICE U INDUSTRIJSKOJ ZONI U LAKTAŠIMA -centralni dio, krak "A" i krak "B" OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br.08-34-89/06 od 20.12.06.        
53 IZVOĐENJE RADOVA NA PRESVLAČENJU DIJELA DOSITEJEVE ULICE OD "METALORADA" do MOSTA NA RIJECI VRBAS OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 Ugovor br.08-016-128/06 od 18.12.06.        
       
ODRŽAVANJE
1 Redovno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području Grada Banja Luka GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 ugovor 07/I-G-640/2006 OD 27.03.06. ugovor 07/I-G-640-1/2006 OD 04.12.06.      
2 Izvođenje radova na održavanju i zaštiti lokalnih puteva na području Opštine Laktaši OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 06-34-7/06 od 13.04.06. 06-34-7-1/06 od 13.11.06.      
3 Održavanje i zaštita regionalnih i magistralnih puteva na području RS za period 2003-2007 godine( planirano ya 2006.g.) JP" PUTEVI " RS kont.osoba Ljilja Nenad tel.348-000 03-345-662//03 od 14.03.2003. 1536-A/05//05 od 02.12.2005.      
       
HIDROGRADNJA
1 Izgradnja vodovodnog sistema MZ Jošavka-Opština Čelinac FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE Opština Čelinac A-088/05 BA-CDP-NCB-152-W-05-BL-BOS538(22.11.05)        
2 Izvođenje radova na izgradnji dijela lokalnog vodovoda Više zone Pavlovac u Banja Luici CENTAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SELA 155/05 od 31.10.2005.        
3 Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog sistema MAGLAJANI OPŠTINA LAKTAŠI Anex 08-370-40-2/04 od 03.04.2006. Anex u 2006      
4 VODOVOD U DONJIM KADINJANIMA OPŠTINA LAKTAŠI ugovor br. 08-370-28/06 od 11.07.2006. ugovor br. 08-370-28-1/06 od 02.10.2006.      
       
VISOKOGRADNJA
1 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI 20KV RASKLOPNICE BRONZANI MAJDAN: Uređenje platoa,ograda i saobraćajnice,vanjska rasvjeta i uzemljenje, vanjski vodovod i kanalizacija i izgradnja objekta rasklopnice- ELEKTROKRAJINA A.D. BANJA LUKA ELEKTROKRAJINA BANJA LUKA ugovor br.01-13/06 od 31.03.2006. + anex 2850 od 21.09.06 133.008.70      
2 POSLOVNI OBJEKAT GRAFOTISAK MUCIĆ & CO Ugovor br. 013-002/05 od 05.10.05.