Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2004

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2004. godinu

NAZIV PROJEKTA Naziv investitora i kontakt osoba Datum izvršenja radova i broj ugovora Opis
Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije , viška i naknadnih radova na izgradnji saobraćajnice od nadvožnjaka u ulici Ilije Garašanina do mosta u Delibašinom selu sa prilaznim saobraćajnicama mostu Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/212-666 Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice od nadvožnjaka u ulici Ilije Garašanina do mosta u Delibašinom selu sa prilaznim saobraćajnicama mostu završeno 14.11.2003. Ugovor br: 07/I-G-924/03 30.06.2003. 07/I-G-924/03-1 10.12.2003.  
Radovi redovnog održavanja i zaštite puteva na području RS u periodu od 15.03.2005. Do 14.03.2007. Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Radovi redovnog održavanja i zaštite puteva na području RS u periodu od 15.03.2005. do 14.03.2007. 01.01.2004. - 31.12.2004. Ugovor br: 03-345-662/03 14.03.2003.  
Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu Vidići-Milijaši-Kitići Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Opština Prnjavor Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu Vidići-Milijaši-Kitići završeni radovi 22.07.2004. Ugovor br: 03-345-3414/04 18.06.2004.  
Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Pečeneg Ilova,dionica Šereg Ilova-Pečeneg Ilova Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Opština Prnjavor Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Pečeneg Ilova,dionica Šereg Ilova-Pečeneg Ilova radovi završeni 22.07.2004. Ugovor br: 03-345-3417/04 18.06.2004.  
Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Ratkovac od M16.1-Ratkovac-Dušanići-Konjuhovci Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Opština Prnjavor Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Ratkovac od M16.1 - Ratkovac - Dušanići - Konjuhovci radovi završeni 22.07.2004. Ugovor br:03-345-3418/04 18.06.2004.  
Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Smrtići zaseok Sibinčići Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Opština Prnjavor Proizvodnja,prevoz i ugradnja asfaltne mase BNS na putnom pravcu u MZ Smrtići zaseok Sibinčići radovi završeni 22.07.2004. Ugovor br: 03-345-3414/04 22.07.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji puta Lubatovci za selo Skakavce l= 2400 m Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Dragan Mihajlović ,dipl.ing.građ 051/309-128 Opština Prnjavor Izvođenje radova na izgradnji puta Lubatovci za selo Skakavce l= 2400 m radovi završeni 30.11.2004. Ugovor br: 03-345-620/04 04.03.2004.  
Izvođenje radova na rekonstrukciji,izgradnji i modernizaciji regionalnog puta R476 Prnjavor - Čelinac,dionica Reljavac -Bare Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Nemanja Vasić, dipl.ekon. 051/309-128 Izvođenje radova na rekonstrukciji,izgradnji i modernizaciji regionalnog puta R476 Prnjavor - Čelinac, dionica Reljavac -Bare završeno 02.06.2004. Ugovor br. 03-345-3062/03 29.08.2003.  
Izvođenje radova na redovnom održavanju gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na redovnom održavanju gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka radovi završeni 26.07.2004. Ugovor br: 05-370-1408/04 05.05.2004. 05-370-1408-1/04 20.07.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije Gradskog stadiona u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na izgradnji kišne kanalizacije Gradskog stadiona u Banja Luci radovi završeni 05.07.2004. Ugovor br: 05-370-2170/04 02.07.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nelategorisanog puta za Vukajloviće l= 473 m MZ Goleši u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nelategorisanog puta za Vukajloviće l= 473 m MZ Goleši u Banja Luci radovi završeni 07.07.2004. Ugovor br: 03-370-2242/04 06.07.2004.  
Izvođenje asfalterskih radova na atletskoj stazi Gradskog stadiona u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje asfalterskih radova na atletskoj stazi Gradskog stadiona u Banja Luci radovi završeni 08.07.2004. Ugovor br:05-370-2242/04 07.07.2004.  
Izvođenje radova na uređenju obala Vrbasa na lokalitetu novog mosta u Delibašinom selu u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na uređenju obala Vrbasa na lokalitetu novog mosta u Delibašinom selu u Banja Luci radovi završeni 24.12.2004. Ugovor br: 05-370-2216/04 09.07.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 650 m MZ-a Goleši Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 650 m MZ-a Goleši radovi završeni 11.08.2004. Ugovor br: 05-370-2602/04 05.08.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Jankovići-Popovići l= 1200 m Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Jankovići-Popovići l= 1200 m radovi završeni 06.09.2004. Ugovor br: 03-370-2675/04 12.08.2004.  
Izvođenje radova na modernozaciji,redovnom opdržavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ-e Goleši,D.Kola,Kola u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernozaciji,redovnom opdržavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ-e Goleši, D.Kola, Kola u Banja Luci radovi završeni 05.10.2004. Ugovor br: 05-370-2333/04 15.07.2004. 05-370-2333-1/04 29.09.2004.  
Izvođenje radova na modernozaciji,redovnom opdržavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ-e Borkovići, G.Piskavicam Saračica, Verići, Potkozarje, Piskavica, Prijakovci, Mišin Han Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernozaciji,redovnom opdržavanju lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ-e Borkovići, G.Piskavicam Saračica, Verići, Potkozarje, Piskavica, Prijakovci, Mišin Han radovi završeni 05.10.2004. Ugovor br: 03-370-2901/04 31.08.2004. 05-370-2901-1/04 29.09.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji nekategorisanog puta za Marjanoviće u MZ Kmećani Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji nekategorisanog puta za Marjanoviće u MZ Kmećani radovi završeni 03.09.2004. Ugovor br: 05-370-2843/04 30.08.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 500 m MZ-a Goleši Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 500 m MZ-a Goleši radovi završeni 01.09.2004. Ugovor br: 05-370-2844/04 30.08.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ -e A.Selo,Goleši,Kmećani i Saračica Republička direkcija za puteve RS Banja Luka Nemanja Vasić, dipl.ekon. 051/309-128 Grad Banja Luka -Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ -e A.Selo, Goleši, Kmećani i Saračica radovi završeni 09.10.2004. Ugovor br: 05-370-2853/04 01.09.2004. Direkcija 03-345-5246/04 03.09.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci radovi završeni 04.10.2004. Ugovor br. 05-370-3212/04 22.09.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 382 m MZ Goleši Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Vukajloviće l= 382 m MZ Goleši radovi završeni 05.10.2004. Ugovor br: 05-370-3313/04 29.09.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Marjance u MZ Bistrica Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji nekategorisanog puta za Marjance u MZ Bistrica radovi završeni 04.10.2004. Ugovor br: 05-370-2811/04 21.09.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stričići Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području MZ Stričići radovi završeni 04.10.2004. Ugovor br. 05-370-2905/04 22.09.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području MZ Lauš u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području MZ Lauš u Banja Luci radovi završeni 04.10.2004. Ugovor br. 05-370-3144/04 16.09.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka radovi završeni 08.10.2004. Ugovor br: 05-370-3363/04 04.10.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci radovi završeni 25.10.2004. Ugovor br. 05-370-3530/04 15.10.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji puteva na području MZ Piskavica i modernizacija nekategorisanog puta Šibarevići ,Mejakići Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji puteva na području MZ Piskavica i modernizacija nekategorisanog puta Šibarevići, Mejakići radovi završeni 29.10.2004. Ugovor br: 05-370-3536/04 15.10.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka radovi završeni 29.10.2004. Ugovor br: 05-370-3613/04 22.10.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka radovi završeni 29.10.2004. Ugovor br: 05-370-3614/04 22.10.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji puta Pratnjice-Nišići-Tadići-Kurije Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji puta Pratnjice-Nišići-Tadići-Kurije radovi završeni 29.10.2004. Ugovor br: 05-370-3537/04 15.10.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji putnih objekata u Piskavici, Motikama, Kmećanima, Borkovićima, Stričićima, Golešima Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji putnih objekata u Piskavici, Motikama, Kmećanima, Borkovićima, Stričićima, Golešima radovi završeni 16.11.2004. Ugovor br: 05-370-3799/04 08.11.2004.  
Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na modernizaciji gradskih saobraćajnica na području grada Banja Luka radovi završeni 16.11.2004. Ugovor br: 05-370-3789/04 05.11.2004.  
Izvođenje radova na rekonstrukciji nekategorisanog puta za Krmine l = 500 m Grad Banja Luka - Gradska uprava Neđo Ilić 051/244-444 Izvođenje radova na rekonstrukciji nekategorisanog puta za Krmine l = 500 m radovi završeni 09.12.2004. Ugovovr br: 05-370-4109/04 29.11.2004.  
Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci Grad Banja Luka - Gradska uprava Draženko Kenjalo 051/244-444 Izvođenje radova na sanaciji uzdužnih pukotina na asfaltnim saobraćajnicama u Banja Luci radovi završeni 09.12.2004. Ugovor br. 05-370-4212/04 09.12.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Trnu -krak "A1" Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova na izgradnji kanalizacije u Trnu -krak "A1" radovi završeni 16.11.2004. Ugovor br: 08-43-607-1/04 12.11.2004.  
Izvođenje radova n izgradnji presvlačenju postoječih puteva na području opštine Laktaši Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova n izgradnji presvlačenju postoječih puteva na području opštine Laktaši radovi završeni 17.05.2004. Ugovor br. 08-43-5/04 03.05.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa trotoarom do dječijeg obdaništa i vanjsko uređenje oko dječijeg obdaništa u Glamočanima Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice sa trotoarom do dječijeg obdaništa i vanjsko uređenje oko dječijeg obdaništa u Glamočanima radovi završeni 21.10.2004. Ugovor br. 08-43-389/04 01.07.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Marije Bursać u Laktašima i održavanje lokalnih puteva na području opštine Laktaši Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Marije Bursać u Laktašima i održavanje lokalnih puteva na području opštine Laktaši radovi završeni 05.07.2004. Ugovor br: 08-43-8/04 20.05.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Nikole Tesle - Krak D Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Nikole Tesle - Ugovor br: 08-43-20/04 17.08.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Starog Vujadina u Laktašima Opština Laktaši Bogoljub Aničić dipl.ing.građ. Izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju ulice Starog Vujadina u Laktašima radovi završeni 27.12.2004. Ugovor br: 08-34-8-3/04 02.07.2004. 08-34-8-3-1/04 20.12.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji produžetka Vidovdanske ulice u Gradišci Opština Gradiška Izvođenje radova na izgradnji produžetka Vidovdanske ulice u Gradišci radovi završeni 15.10.2004. Ugovor br: 01-34-218/04 10.09.2004.  
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne putne mreže lot 2: Sitneši - Potočani Opština Srbac Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalne putne mreže lot 2: Sitneši - Potočani radovi završeni 05.04.2004. Ugovor br: 01/2-345-87 20.11.2003.  
Izvođenje radova na izgradnji asfaltnog puta u mjesnoj zajednici Osinja,dionica Angelina-Osnovna škola Osinja Donja Opština Derventa Izvođenje radova na izgradnji asfaltnog puta u mjesnoj zajednici Osinja,dionica Angelina-Osnovna škola Osinja Donja radovi završeni 09.10.2004. Ugovor br: 02-370-531/04 31.08.2004.  
Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta u Čelincu cca 2300 m2 "Demetra" Čelinac Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta u Čelincu cca 2300 m2 radovi završeni 30.06.2004. Ugovor br: 401/04 04.05.2004.  
Izvođenje asfalterskih radova na vanjskom uređenju objekta "Klas" i "Fratelo-trade" Ramići "Hidro-kop" Banja Luka Izvođenje asfalterskih radova na vanjskom uređenju objekta "Klas" i "Fratelo-trade" Ramići radovi završeni 27.07.2004. Ugovor br: 002-50-2/04 05.07.2004.  
Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko bazena u Gradišci cca 4500 m2 "Novaković promet"d.o.o Aleksandrovac Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko bazena u Gradišci cca 4500 m2 radovi završeni 18.08.2004. Ugovor br: 495/04 26.05.2004.  
Izvođenje radova na rekonstrukciji benzinska pumpe Laktaši-Banja Luka na mjestu Trn R 480 i M 16 "CM" d.o.o Modriča Izvođenje radova na rekonstrukciji benzinska pumpe Laktaši-Banja Luka na mjestu Trn R 480 i M 16 radovi završeni 04.08.2004. Ugovor br: 193/04 10.03.2004.  
Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko servisno-prodajnog centra u Trnu "Kastanea komerc" Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko servisno-prodajnog centra u Trnu radovi završeni 24.12.2004. Ugovor br: 1461/04 01.12.2004.  
Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta benzinske pumpe "Ideal company" "Ideal company" d.o.o Banja Luka Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta benzinske pumpe "Ideal company" radovi završeni15.12.2004. Ugovor br: 1433/04 16.11.2004.  
Izvođenje radova na stambeno-poslovnom objektu u Ul.Knjaza Miloša u Banja Luci "Nis promet" Banja Luka Izvođenje radova na stambeno-poslovnom objektu u Ul.Knjaza Miloša u Banja Luci radovi završeni 23.12.2004. Ugovor br: 1462/04 02.12.2004.  
Izvođenje radova na izradi saobraćanica "A" i "B" oko objekta "Interex" Gradiška "C.D.E.B" d.o.o Sarajevo Izvođenje radova na izradi saobraćanica "A" i "B" oko objekta "Interex" Gradiška radovi završeni 31.12.2004. Ugovor br: 1237/04 05.11.2004.  
Izvođenje radova na izgradnji platoa oko objekta "Interex" Gradiška "C.D.E.B" d.o.o Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji platoa oko objekta "Interex" Gradiška radovi završeni 31.12.2004. Ugovor br: 1039-A/04 20.09.2004.