Braće Pišteljića 22 Banja Luka, BiH
Pon - Sub 7.oo - 15.oo Nedelja zatvoreno

Reference 2005

Odjel Prodaje

  • Niskogradnja d.o.o.
    Braće Pišteljića 22
    78000 Banja Luka
    Bosna i Hercegovina
  • +387 51 348 000
  • +387 51 300 078

Reference za 2005. godinu

Red. NAZIV POSLA INVESTITOR I KONT.OSOBA BROJ UGOVORA ANEX  
br.
NISKOGRADNJA      
1 Izvođenje dodatnih radova na modernizaciji i rekonstrukciji saobraćajnica na području grada-druga grupa radova GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 05-370-1223/05 od 13.04.2005. 374.255,00 05-370-1223-1/05 od 07.07.05 (163.594,00)      
2 Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva 3,4,7,8 i 9 grupa radova , na području grada GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 05-370-1695/05 od 12.05.2005. 1.230.649,80 05-370-1695-1-/05 od 08.07.05 (569.586,88)      
3 Izvođenje radova na izgradnji puta za Gašić vrelo, uređenje staza oko škole i obala oko rijeke Vrbas u MZ Krupa na Vrbasu GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 05-370-2230/05 od 22.06.2005. 119.967,10 05-370-2230-1/05 od 12.10.2005. (9.746.80)      
4 Izvođenje radova na sanaciji klizišta Krndija GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 05-440-29/05 od 14.09.2005.        
5 Izvođenje radova na održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva u 2005.g. Na području Opštine Laktaši OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-4/05 od 05.04.2005. 80.000,00 08-34-4-1/05 od 10.06.2005. (15.998,22)      
6 Izvođenje radova na izradi horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u 2005.g. Na području Opštine Laktaši OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-5/05 od 05.04.2005.        
7 Izvođenje radova na izradi platoa iza zgrade "Splitske trgovine" u Laktašima OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-370-33/05 od 23.05.2005.        
8 Izvođenje radova na asfaltiranju puta u Dovićima OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-11/05 od 11.05.2005.        
9 Izvođenje radova na asfaltiranju puta u Čardačanima OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-32/05 od 26.07.2005.        
10 Čišćenje korita rijeke Vrbas ZDP " HE na Vrbasu" Mrkonjić Grad 06-113-1/05 od 02.02.2005.        
11 Izvođenje radova na izradi ograde na ulaznim kapijama do objekta "Orbiko" Glamočani ORBIKO d.o.o Glamočani 103/05 od 11.05.2005.        
12 Izvođenje radova na modernizaciji puta Stisle-Plana MZ "Kotor Varoš"kont.osoba Savanović tel. 065/ 496-808 1335/05 od 02.11.2005.        
13 Izvođenje radova na modernizaciji puta Stisle-Plana MZ "Kotor Varoš"kont.osoba Savanović tel. 065/ 496-808 01-014-18-18/05 od 02.11.2005.        
14 Uređenje platoa oko Hrama u Šipragama kod Kotor Varoša JP " Putevi RS kont.osoba Savo Gavrilović tel. 065/ 526-115 03-345-6149/05 od 11.10.2005.        
15 Izvođenje radova na izgradnji platoa ispred poslovnog objekta "Drvex" d.o.o DEVEX d.o.o, Trn-Laktaši kont.osoba Kremenović Drago 128/05 od 20.09.2005.        
16 Izvođenje radova na modernizaciji ulica u gradu-zemljani radovi, asfaltiranje, odvodnja Opština Čelinac kont.osoba Savičić Dule tel. 065/ 528-979 01/1-404-10/05 od 23.09.2005.        
17 Izvođenje radova na asfaltiranju saobraćajnica oko objekta "Interex" Bijeljina "C.D.E.B" d.o.o Sarajevokont.osoba Tomić Spasoja tel. 065/ 512-476 947/05 od 30.08.2005.        
18 Izvođenje radova na izradi platoa na lokalitetu "Agrotržni centar" Bijeljina "C.D.E.B" d.o.o Sarajevokont.osoba Tomić Spasoja tel. 065/ 512-476 1221/04 od 01.11.2004        
19 Izvođenje radova na izgradnji prilazne saobraćajnice i platoa za potebe poslovnog objekta PP" SLAVNIĆ"d.o.o Banja Luka PP "SLAVNIĆ" B.LUKA 54/05 od 30.08.2005.        
20 Izvođenje radova izgradnje i modernizacije lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada lotovi:1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 i 33 GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 07/I-G-1993/05 od 01.11.2005.        
21 Izvođenje radova na rekonstrukciji i produžetku izgradnje ulice Kolo srpskih sestara u Banja Luci MOLOŠ IMPEX BANJA LUKA-Grad Banja Luka kont.osoba Nataša Todorović (ZIBL) tel.065/717-797 025/05 od 30.09.2005.        
22 Rehabilitacija puta Jezero-Šipovo -Blagaj( R415) JP "Putevi RS" 625/05 od 27.07.2005. 625/05 od 14.11.2005.      
23 Sanacija nekategorisanih puteva Numera-Paripovac i Štrkići-Grbići GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 07/I-G-2243/05 od 24.11.2005.        
24 Sanacija uzdužnih pukotina na asfaltnom kolovozu u gradu Banja Luci GRAD BANJA LUKA 07/I-G-1992/05 od 01.11.2005.        
25 Izvođene radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnog puta Seljani -Plješavica Opština Rogatica Jedinica za kordinaciju poljoprivrednih projekata-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS APCU/01/C/W/001-ROG od 22.08.2005.        
26 Rekonstrukcija i modernizacija šumskog kamionskog puta "Potoci-granica FBiH" JPŠ"Šume RS"a.d.Sokolac, šumsko gazdinstvo "Klekovača-Potoci" Istočni Drvar kont.osoba Milovan Balaban tel.065/511-785 01-4218/05 i 1660/05 od 05.08.2005.        
27 Izvođenje radova na uređenju kruga i izgradnji prilaznog puta od zgrade računovodstva do postojećeg asfaltnog puta" JPŠ"Šume RS"a.d.Sokolac, šumsko gazdinstvo "Klekovača-Potoci" Istočni Drvar kont.osoba Milovan Balaban tel.065/511-785 986/05 i 1260/05 od 06.09.2005.        
28 Rekonstrukcija šumskog kamionskog puta "Treći kilometar-Šatori"dužine 9 km JPŠ"Šume RS"a.d.Sokolac, šumsko gazdinstvo "Klekovača-Potoci" Istočni Drvar kont.osoba Milovan Balaban tel.065/511-785 1570/05 i 01-3521od 27.07.2005.        
29 Nabavka, isporuka i ugradnja asfaltne mase 40000 m2 Opština Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537 01/1-34-38/05 od 07.10.2005. 657.350,00 01/1-34-38/05 od 09.11.2005. 328.674,90      
30 Izgradnja priključka saobraćajnice u industrijskoj zoni "Jelšingrad" Prnjavor -saobraćajnica 1 Opština Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537 01/1-34-92/05 od 22.11.2005. 59.241,63        
31 Izgradnja priključka saobraćajnice u industrijskoj zoni "Jelšingrad" Prnjavor -saobraćajnica 1 Opština Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537 01/1-34-95/05 od 18.11.2005. 59.108,85        
32 Izgradnja priključka saobraćajnice u industrijskoj zoni "Jelšingrad" Prnjavor -saobraćajnica 2 Opština Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537 01/1-34-93/05 od 22.11.2005. 59.777,77 01/1-34-93/05 od 29.11.2005. 25.336,00      
33 Izgradnja priključka saobraćajnice u industrijskoj zoni "Jelšingrad" Prnjavor -saobraćajnica 2 Opština Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537 01/1-34-94/05 od 18.11.2005. 59.065,84        
34 Izvođenje radova na pripremi i asfaltiranju Dositejeve ulice u Trnu OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-19/05 od 20.04.2005. 354.814,50        
35 Izvođenje radova na asfaltiranju puta u Drugovićima OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-58/05 od 28.11.2005. 59.810,00        
36 Izvođenje radova na presvlačenju dijela putnog pravca Kriškovci-Šeškovci OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-56/05 od 11.11.2005. 58.750,00        
37 Asfaltiranje puta u Donjim Kadinjanima OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-31/05 od 04.11.2005. 41.355,00        
38 Izgradnja parking prostora ispred objekta Tržnog centra u Doboju BMD KOMERC Doboj 529/05 od 10.06.2005. 280.485,75 893/05 od 22.08.2005. 107.489.59      
39 Izgradnja radova na asfaltiranju na Ekonomiji Instituta POLJOPRIVREDNI INS. RS 504/05 od 08.07.2005. 20.870,35 po okon.19.771,91        
40 Izgradnja dijela kablovske kanalizacije od TS B.Luka 8 do ulice Cara Dušana u Trnu JP "Elektrokrajina" a.d Banja Luka RJ "Elektrodistribucija" Laktaši 1260 od 18.07.2005. 59.470,00        
41 Izvođenje radova na rekonstrukciji administrativne zgrade i pril. puta, kons. temelja za postavljanje vage i ugradnja sistema za video nadzor JP "DEPOT" Banja Luka kont.osoba Draško tel. 051/ 402-459 BA-SWM-NCB-052-W-04-3672-BOS/B2 od 27.12.2004. dodatni radovi 5.571,75      
42 Izgradnja ulice Marije Bursać u Gradišci Mještani Ulice Marije Bursać od 06.04.2005. 17.000,00        
43 Izvođenje radova na pripremi i asfaltiranju platoa oko pumpe u Glamočanima KOMPANIJA DUŠANIĆ 379/05 od 11.05.2005. 92.100,00        
44 Izvođenje radova na izradi pripremi i asfaltiranju platoa površine cca 1600 m2 KONDIĆ KOMERC K:DUBICA kont.osoba Gajić Dušan tel. 061/ 604-246 1480/05 od 23.11.2005. 45.600,00        
45 Izvođenje radova na sanaciji šumsko kamionskog puta "Vigošta Potok" JPŠ"Šume RS"a.d.Sokolac, šumsko gazdinstvo "Vrbanja" Kotor Varoš 01-33-1636-8/05 18.11.2005 58.499,00        
46 Izvođenje radova na rekonstrukciji putnog pravca Laktaši-Kosjerevo L=4440 m OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-43-1050/03 od 01.03.2003. 2.100.000,00 08-43-1050-1/03 od 29.10.2004. 08-43-1050-2/03 od 07.12.2004.      
47 Izvođenje dijela građevinskih radova na objektu prodajnog salona i servis automobila "ICM Trade" i priključka fi 160 mm ICM TREJD kont.osoba Stanišljević Nenad tel. 065/ 523-093 564/03 od 08.08.2003. 926/03 od 10.10.2003.      
48 Izvođenje radova na izgradnji parkinga u Ul.Majke Jugović, Laktaši OPŠTINA LAKTAŠi kont.osoba Branko Timarac tel.065/664-075 08-43-374/04 od 15.11.2004.        
49 Izvođenje radova na održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva u 2005.g. Na području Opštine Laktaši OPŠTINA LATAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-43-4/05 od 05.04.2005. 08-43-4-1/05 od 10.06.2005.      
50 Izvođenje radova na rekonstrukciji , modernizaciji i izgradnji na raskršću M16.1. Klašnice-Prnjavor i R474 Prnjavor - Srbac lokacija Prnjavor sa rekonstrukcijom dijela R 474 ulaska u grad GRADIP d.o.o Prnjavor kont.osoba Fužinato Ivica tel.065/549-537          
51 Izvođenje radova na rekonstrukciji , modernizaciji i izgradnji na raskršću M16.1. Klašnice-Prnjavor i R474 Prnjavor - Srbac lokacija Prnjavor sa rekonstrukcijom dijela R 474 ulaska u grad JP" PUTEVI " RS kont.osoba Ljilja Nenad tel.051/348-000 03-345-6011/04 od 08.10.2004.        
52 Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko stambeno-poslovnog objekta u Ul.Knjaza Miloša u Banja Luci NIS PROMET kont.osoba Ljubo Jotić tel.065/567-165          
53 Izvođenje radova na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva 5.grupa radova na području Grda B.Luka Mrkonjić putevi          
54 Izvođenje radova na vanjskom uređenju oko stambeno-poslovnog objekta u Ul.Karađorđeva u Laktašima ELGP " Elmo" Laktaši 03-345-6011/05 od 08.10.04.        
55 Izvođenje radova na izgradnji platoa oko objekta "Agrokrajina" u Banja Luci "Projekt inžinjering" Banja Luka          
57 Izvođenje radova na izgradnji puta u Turjaku l=183 m OPŠTINA GRADIŠKA kont.osoba Babić Mišo tel. 051/ 532-271 01-34-214od 29.12.04. 01-34-214/05od 28.12.05.      
58 Izvođenje radova na izgradnji puta D.Karajizovci , zaseok Šoboti L=2200 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-209 od 29.12.04. 01-34-209/05od 28.12.05.      
59 Izvođenje radova na izgradnji puta Miljevići - Jurkovica L=1278 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-213 od 29.12.04. 01-34-213/05od 28.12.05.      
60 Izvođenje radova na izgradnji puta Gornja Jurkovica L=1150 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-211 od 29.12.04. 01-34-211/05od 28.12.05.    
61 Izvođenje radova na izgradnji puta u Donjim Karajzovcima zaseok Kecmani-Šukali L=1600 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-210 od 29.12.04. 01-34-210/05od 28.12.05.      
62 Izvođenje radova na izgradnji puta u Mokrešima OPŠTINA GRADIŠKA 02-34-92 od 19.12.04.        
63 Izvođenje radova na izgradnji puta Mašići - Baštinci L=1500 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-219od 10.09.04. 01-34-219od 28.12.05.      
64 Izvođenje radova na izgradnji puta Mašići - Žabari L=1090 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-217 od 10.09.04. 01-34-217 od 28.12.05.      
65 Izvođenje radova na izgradnji puta u Kijevcima L=2400 m OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-216 od 16.08.04. 01-34-216 od 28.12.05.      
66 Izvođenje radova na izgradnji puta u Romanovcima zaseok Lužani OPŠTINA GRADIŠKA 01-34-215 od 16.08.04. 01-34-215 od 28.12.05.      
               
HIDROGRADNJA          
1 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dijela lokalnog vodovoda Rekavice 1 faza CENTAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SELA kont.osoba Vašalić Dubravko tel. 065/523-047 osnovni ugovor iz 2003.g.05-370-5409/03 od 15.12.2003 ( 49.413,95) 03/05-U od 25.01.2005. (5.400,00)      
2 Izvođenje dodatnih radova na izgradnji dijela lokalnog vodovoda Rekavice 1 faza 2 CENTAR ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SELA kont.osoba Vašalić Dubravko tel. 065/523-047 osnovni ugovor iz 2003.g.-05-370-5549/03 od 30.12.2003 ( 49.850,00) 04/05-U od 25.01.2005. ( 8.500,00)      
3 Izvođenje radova na izgradnji dijela primarnog cjevovoda -vodovoda fi 800 mm u Ul. Krajiških brigada -Zapadni tranzit GRAD BANJA LUKA kont.osoba Nataša Todorović (ZIBL) tel.065/717-797 05-370-1844/05 od 30.05.2005.        
4 Izvođenje radova na izgradnji dijela oborinske kanalizacije u Opštini Šipovo FOND za razvoj i zapošljavanje RS(CDP) kont.osoba Jerković Zoran i Mirjana Radmilo tel.065/328-366 A-073/05 BA-CDP-NCB-134-W-05-BL-BOS538(13.07.05)        
5 Izvođenje radova na izgradnji dijela oborinske kanalizacije u Opštini Šipovo OPŠTINA ŠIPOVO kont.osoba J erković Zoran i Mirjana Radmilo tel.065/328-366 01/2-012-336/05 od 27.07.2005.        
6 Izvođenje radova na izgradnji lokalnog vodovoda Kola-Rekavice u Banja Lui Centar za razvoj i unapređenje sela , MZ Borkovići, Grad Banja Luka i Ministarstvo za polj. vod. I šumarstvo Sanja Toljević tel.051/216-688 29/04 od 27.07.2004. 470.905,62 144/05-AU od 20.09.2005. 70.822,54      
               
ZIMSKA SLUŽBA          
1 Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada B.Luka u periodu 2005/2006 godine GRAD BANJA LUKA kont.osoba Neđo Ilić tel.051/244-444 07/I-g-2013/05 od 03.11.2005.        
2 Izvođenje radova na zimskom održavanju lokalnih puteva na području Opštine Laktaši OPŠTINA LAKTAŠI kont.osoba Renata Vujanović tel. 051/ 532-271 08-34-50//05 od 11.11.2005.        
               
ODRŽAVANJE I ZAŠTITA MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA  
1 Održavanje i zaštita regionalnih i magistralnih puteva na području RS za period 2005 godine JP" PUTEVI " RS kont.osoba Ljilja Nenad tel.348-000 03-345-662//03 od 14.03.2003. 1536-A/05//05 od 02.12.2005.      
               
OBJEKTI VISOKOGRADNJE          
1 Izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta S+Pr+3+M u Ul. Jovana Dučića ZA TRŽIŠTE